Proffice AS

Proffice Norge skriver avtale med Forsvaret

Pressemelding   •   jun 01, 2011 10:46 CEST

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har skrevet en nasjonal rammeavtale med Proffice Norge. Avtalen gjelder Forsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet og omfatter personalutleie innen administrative tjenester, bygg/anlegg, teknisk/produksjon, lager/logistikk, samt IT brukerstøtte og drift.

- Proffice skal sikre tilgangen på kvalifisert personell ved korttidsfravær, ferie og andre ekstraordinære situasjoner der det kreves flere ressurser. Innen IT-sektoren skal vi levere mer langsiktige bemanningsløsninger, sier Per Bergerud, adm. direktør for Proffice Norge.

Proffice er valgt som A-leverandør innen Bygg og anlegg, tekniske tjenester og lager/logistikk, og som B-leverandør innen Administrative vikartjenester, samt kategorien IT Brukerstøtte og drift.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har ansvaret for anskaffelse, understøttelse og avhending av alle våpensystemer i Forsvaret. Dette innbefatter også et bredt spekter av tjenester innen forsyning og tyngre vedlikehold.

Organisasjonen har cirka 3.000 ansatte og har budsjett på om lag 14 milliarder kroner årlig.

- Vår oppgave er å sikre at Forsvaret gjennom effektiv logistikk kan ivareta en høyest mulig operativ evne, sier Espen Brochmann, Prosjektleder i FLO.
 

Rammeavtalen gjelder fra 15.april 2011 og har en varighet på 3 år med mulighet for 1 års forlengelse.

For mer informasjon, kontakt:

Per Bergerud, adm.dir. Proffice Norge

per.bergerud@proffice.no +47 400 21 450

Stein Andrè Haugerud, viseadm. dir. Proffice Norge

stein.andre.haugerud@proffice.no +47 400 21 440

Espen Brochmann, Prosjektleder FLO

ebrochmann@mil.no +47 488 95 908

Proffice er det spesialiserte bemanningsselskapet med over 10 000 medarbeidere i Norden. Med engasjement og lydhørhet hjelper vi mennesker og bedrifter å finne løsninger for utvikling. Vi tilbyr tjenester innen Personalutleie, Rekruttering & Omstilling. Profficeaksjen er notert på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com