EIDSVOLL PLAYBACKTEATERFORENING

PROSJEKT FOR MANGFOLD OG INKLUDERING, FORESTILLINGEN STEMMER, HAR PREMIÈRE OM 2 DAGER

Pressemelding   •   mai 20, 2014 00:48 CEST

Stykket er skrevet med grunnlag i historiene som er samlet gjennom de to årene som har gått siden prosjektet startet høsten 2012. Vi er mange som har jobbet i kulissene for å få dette til, særlig teater Mango, gruppen som har holdt sammen med kurs og øvinger i playbackteater siden oppstart i 2012, og som er representert med fire av skuespillerne på scenen i STEMMER, og Eidsvoll Frivilligsentral som har vært en vesentlig støttespiller for prosjektet. Nederst følger en kortfattet prosjektbeskrivelse.

De som er direkte knyttet opp til prosjektet, enten som aktører eller i produksjonen er;

Janice Eriksen: Oppvokst i Cagayan de Oro på Filippinene. Kom til Norge i 2011 for å jobbe, men møtte kjærligheten i Eidsvoll og ble boende her. Er sykepleier av yrke og musiker i hjertet. Lærer språk best når hun får synge det! Engasjert i å hjelpe mennesker, både i Norge og på Filippinene. Skriver egen musikk og drømmer om å få berøre flere hjerter med sin sang. I kveld har hun kommet seg til Wergelands Hus, og er aktør på scenen i STEMMER.

Monika Kuchta: Født og oppvokst i Polen. Flyttet til Norge i 2011. Utdannet geograf, og elsker å oppleve verden på reisende fot. Som liten jente drømte hun om å spille teater. Det rakk hun såvidt å begynne med i Polen før hun dro til Norge. Liker utfordringer. Å spille teater i et nytt land på et fremmed språk er absolutt en av dem, og i dag er hun å se i forestillingen STEMMER.

Para Paranthaman: Født og oppvokst på Sri Lanka. Flyktet fra krigen der og kom til Tromsø i Nord-Norge for 23 år siden. En mann med et skarpt hode og stort hjerte. Bor nå i Eidsvoll og jobber med luftfartssikkerhet på høyt nivå. Bruker fritiden på å gjøre verden til et bedre og mer rettferdig sted. Liker å overraske, ikke minst seg selv! Kanskje han gjør nettopp det som aktør i STEMMER i kveld, eller at publikum overrasker ham!

Shelli Lake: Født i Los Angeles, flyttet til Oslo i 2006. Er dramapedagog og engelsklærer, men fortsatt på jakt etter hva hun vil være som voksen. Trives best med seg selv når hun er i en skapende prosess i samspill med andre. Har stort engasjement i andre mennesker og hjelper dem gjerne med å finne og bruke sin egen stemme! I STEMMER har hun rollen som aktør på scenen.

Hilde Mehlum: Født i Teresesgate i Oslo, flyttet til Eidsvoll i 1977. Er et kreativt arbeidsjern med lang utdannelse. Lektor i sang, og har fått fram sangstemmen hos mange av Eidsvolls unge talenter. Liker å ha mye å henge fingrene i, og blir lett glad i mennesker og deres fortellinger. Føler at hun lever når nye prosjekter fødes. Hilde har vært med prosjektet siden høsten 2012, hun er aktør på scenen, og produksjonsassistent i STEMMER.

Gisle Røen Johansen: Eidsvolling med hjertet i musikken. Prisbelønnet saksofonist som trives best når han får være i imporvisasjonens flyt. Trakterer saksofonen som om det var det eneste han trengte å puste gjennom. Elsker naturen, frihet, mennesker, barn og mangfold, og å følge sin egen rytme i både kjent og ukjent landskap. For anledningen har han med seg unge Stephen Ravi på rytmeinstrument.

Jan Platander: Født i Stockholm, flyttet til Eidsvoll i 2009. Som gutt ville han bli ingeniør, men interessen for mennesker og kultur tok over. Endte opp som pedagog, prosessleder og «multikunstner". Opptatt av å skape rom for refleksjon og erfaringsdeling, gjerne gjennom playbackteater! I denne produksjonen, STEMMER, er Jan assisterende produsent og teknisk ansvarlig, og fått med seg Jørgen Formoe som assistent og ansvarlig for lys.

SynnePlatander: Oppvokst flere steder i Norge, i en stor og mangfoldig familie. Kjærligheten førte henne til Stockholm i 1995. Etter 14 år i nabolandet bosatte hun seg i Eidsvoll med familien sin. Er lektor i drama/teater, med playbackteaeter som spesialitet. Inspireres av mennesker, mangfold, gode møter og ærlige fortellinger. Synne var den som startet opp prosjektet for inkludering og mangfold i Eidsvoll, og i forestillingen STEMMER har hun manus og regi.

Ann-Jorunn Jentine Aune: Født i Hardanger, har bodd 15 ulike steder fram til hun kom til Eidsvoll i 2004, der hun endelig slo rot. Har jobbet som sekretær, selger, hovmester, hestepasser, kunstner og hobbyfotograf. Logistiker i hjernen, men kunstner i hjertet. Interessert i det meste, og elsker å se nye ting bli til! Det får hun medvirke til i denne produksjonen, hun er produsent for STEMMER, og står for foto og layout

”Teater for inkludering og mangfold i Eidsvoll – mot 2014” er et flerkulturelt teaterprosjekt som har til hensikt å skape nye arenaer for dialog, inkludering og flerkulturelt samspill i lokalsamfunnet. Med playbackteater som viktigste verktøy bygger vi broer, deler fortellinger og legger til rette for at ulike stemmer blir hørt. Prosjektet startet september 2012 og drives i dag av Eidsvoll Playbackteaterforening, med Synne Platander som prosjektleder.

En frukt av prosjektets første fase er Teater Mango, en lokal flerkulturell playbackteatergruppe med amatørskuespillere fra Eidsvoll og omegn. I tillegg til å være en eksotisk, fargerik og veldig smaksrik frukt, står Mango naturligvis også for mangfold! Gjennom å gi forestillinger i lokalsamfunnet skal Teater Mango bidra til en inkluderende dialog mellom nye og gamle innbyggere i kommunen. Teater Mango har hatt øvinger og forestillinger gjennom hele 2013. Med deltakere fra forskjellige land og kulturer, både innvandrere og norske, har prosjektet allerede bidratt til inkludering og utvidet kulturforståelse for mange mennesker. Relasjoner bygges på tvers av ulike kulturer, og deltakerne får utforske sin egen identitet gjennom både egne og andres fortellinger. Å bli sett, hørt og speilet i sin fortelling kan være en stor opplevelse, ikke minst når fortellingen har måttet kjempe sin vei forbi både språkbarrierer og kulturforskjeller!

Underveis i prosjektet har vi samlet fortellinger fra det flerkulturelle Norge i dag. Disse fortellingene danner utgangspunktet for forestillingen ”STEMMER”, vårt bidrag til Grunnlovsjubileet 2014. ”STEMMER” er blitt forestilling om identitet, frihet og tilhørighet sett gjennom flerkulturelle øyne i Eidsvoll, 200 år etter at Norge fikk sin egen grunnlov.

Med jubileumsforestillingen ønsker vi å synliggjøre mangfoldet i vår befolkning og bidra til en levende dialog på tvers av de tradisjonelle tilhørighetene. Kanskje kan vi også bidra til en større bevissthet om hvordan våre liv er forbundet med våre forfedres tanker og handlinger, og hvordan vi selv er med og påvirker vårt samfunn og livene til de som kommer etter oss gjennom de valg vi tar.

Eidsvoll Playbackteaterforening har fått innvilget 140.000 støtte til prosjektet fra Eidsvoll kommune, 75.000 kr fra Teatermangfold/Norsk Teaterråd og 20.000 kr fra Akershus Amatørteaterråd. Eidsvoll Frivilligsentral har vært og er en god støttespiller i utviklingen av både foreningen og prosjektet som helhet. I produksjonen av jubileumsforestillingen har Eidsvoll 1814 vært en god samarbeidspartner.