Nyhetstips

Psoriatikere sliter med nære og intime relasjoner: – Unge er spesielt sårbare

Pressemelding   •   okt 29, 2010 16:47 CEST

Psoriatikere sliter med nære og intime relasjoner, viser en ny undersøkelse utført på oppdrag av Norges Psoriasisforbund. – Stadig større krav til å se perfekt ut gjør at unge er spesielt sårbare, sier generalsekretær i Norsk Psoriasisforbund, Terje Nordengen.

Rundt 130.000 nordmenn lider av den kroniske hudsykdommen psoriasis. Halvparten av dem som rammes får sykdommen før fylte 25 år. I en fersk undersøkelse i forbindelse med verdens psoriasisdag framkommer det at en av fire sier at lidelsen i stor eller svært stor grad har påvirket relasjonene til familie, venner og kolleger. En av tre oppgir at lidelsen påvirker intime relasjoner.

Ikke overrasket                                         
Generalsekretær i Norsk Psoriasisforbund, Terje Nordengen, er ikke overrasket over tallene.
– Daglig bombarderes vi av medieinntrykk som forteller oss at plettfri hud er tegnet på å være vellykket. Psoriasis er en svært stigmatiserende lidelse fordi den er så synlig. Mange blir møtt med en rekke negative holdninger og fordommer, sier Nordengen.
Generalsektretæren mener spesielt unge psoriatikere  er i en sårbar situasjon. Sammenhengen mellom psoriasis og psykiske lidelser er nemlig sterk blant unge.
– Ungdomstiden er avgjørende for hvordan vi senere utvikler relasjoner, også de aller næreste. Alvorlig psoriasis i ung alder kan skape dårlig selvtillitt og sjenanse, noe også undersøkelsen bekrefter. Det handler om alt fra å skifte i garderoben sammen med andre, til å være på stranden til de mer intime relasjoner med en eventuell kjæreste, forteller hun.

Forbeholdt de få
Nordengen sier at det finnes en rekke medisiner som kan dempe symptomene, men få kan vise til virkelig gode behandlingsresultater. Men utviklingen av psoriasisrelaterte medisiner har i løpet av de siste årene gjort store fremskritt. Hudspesialist dr. med. Claus Lützow-Holm har over 20 års erfaring med å behandle psoriasispasienter:
– Det har skjedd en rask utvikling med såkalte biologisk legemidler, som for mange har gitt et helt nytt liv på grunn av  reduksjon av psoriasisplagene.
Dessverre er det fremdels slik at disse legemidlene er forbeholdt pasienter med mest utslett, og dette er regulert med nasjonal retningslinjer som innebærer at kun de med mest utslett får behandling. Medikamentene er også svært kostbare, og det er begrenset kunnskap om langtidsbivirkninger. Det kommer stadig nye legemidler, som vi håper kan gå ned i pris og brukes av flere som trygg langtidsbehandling. Vi er dessverre ikke kommet dit ennå, og det vil noen fremdeles måtte lide for, sier Claus Lützow-Holm.

For nærmere informasjon, kontakt:
Generalsekretær i Norsk Psoriasisforening, Terje Nordengen, telefon 23 37 62 40 eller mail: terje.nordengen@psoriasis.no

Fakta: Dette er Norges Psoriasisforbund

  • Norsk Psoriasisforbund (NPF) ble stiftet i 1962 som Internasjonalt Selskap til Utforskning av Psoriasis. NPF er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med psoriasis , psoriasis artritt , atopisk eksem og andre hudsykdommer .
  • Forbundet har vel 6100 medlemmer , og rundt 70 fylkes- og lokallag rundt omkring i landet.
  • PSO-ung er forbundets ungdomsorganisasjon , og har ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet.
  • Norsk Psoriasisforbund arbeider blant annet med informasjon og økt kunnskap for å skape forståelse og aksept for det å ha en hudsykdom, det å sørge for et godt lokalt behandlingstilbud, sikre klimabehandlingsreisene, medvirke til økt forskning på hudsykdommer, medvirke til å begrense bruken av egenandeler i helsetjenesten og fremme nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid.

Foto: Generalsekretær: Terje Nordengen

Bilder