Tele2 Norge

PT endrer rammevilkårene for utbyggingen av det tredje mobilnettet

Pressemelding   •   sep 29, 2010 09:46 CEST

(Oslo, 28. september 2010): Post- og teletilsynets vedtak om nye termineringspriser i mobilmarkedet utfordrer rammevilkårene for utbyggingen av det tredje mobilnettet i Norge. Tele2 Norge mener vedtaket er i strid med tidligere vedtak fra Samferdselsdepartementet og har tiltro til at Samferdselsdepartementet vil omgjøre vedtaket fra Post- og teletilsynet.

Post- og teletilsynet har i dag vedtatt nye termineringspriser i mobilmarkedet for perioden 2011-2013.

- Jeg er ikke lenger overrasket over vedtak fra PT, men jeg er opprørt på norske mobilbrukeres vegne. Vi har en markedssituasjon i det norske mobilmarkedet hvor to aktører kontrollerer over 80 prosent av markedet, hovedsakelig fordi de eier sitt eget mobilnett. For å skape en mer virksom konkurranse til fordel for alle forbrukere har Tele2 sammen med Network Norway besluttet å bygge et tredje mobilnett. Når vi da har et teletilsyn som fullstendig overser de politiske føringer som ligger i vedtak fra tilsynets eier, og årlig utfordrer de rammevilkår som vi legger til grunn for våre industrielle planer, så kan man heller ikke forvente at konkurransen blir noe bedre, sier administrerende direktør Haakon Dyrnes i Tele2 Norge.

Med kun to mobilnett i Norge har vi en duopolsituasjon hvor netteierne Telenor og NetCom langt på vei kan fastsette prisene til alle andre mobilaktører som må leie nettkapasitet. Et sentralt virkemiddel for å bøte på makten til netteierne og bidra til en forbedret, bærekraftig og virksom konkurranse er det som på fagspråket kalles termineringspriser. Termineringspris er den prisen en mobiloperatør betaler til en annen mobiloperatør når deres kunder ringer til en kunde hos den andre mobiloperatøren.

- PT skyver forbrukerne foran seg i sin retorikk, kutter termineringsprisene og innfører symmetri enda raskere enn tidligere forslag, slik at hovedutfordrerne til Telenor og NetCom får sine inntekter dramatisk redusert. Samtidig er det nær sagt ingen forutsigbarhet på hva det skal koste å leie kapasitet på Telenor sitt mobilnett. Samlet sett vil dette kunne innebære at utfordrerne betaler mer til NetCom og Telenor, enn den termineringsprisen som PT har fastsatt i sin regulering. Det igjen vil kunne innebære at utfordrerne vil gå i minus på hvert eneste ringeminutt som utfordrerne mottar. Da har PT, i så fall, klart å regulere utfordrerne inn i en marginskvis situasjon. Hvordan PT kan hevde at dette vil gi lavere sluttbrukerpriser og bedre konkurranse er et mysterium, sier Haakon Dyrnes.

- Hvis dette vedtaket blir stående har vi en situasjon hvor rammevilkårene for utbyggingen av det tredje mobilnettet forverres, og vi risikerer at mobilmarkedet fortsatt vil domineres av duopolet. Det er det ingen forbrukere som er tjent med, og jeg er derfor glad for at også Konkurransetilsynet har vist interesse for å se nærmere på konkurransen i mobilmarkedet. Samtidig er jeg trygg på at Samferdselsdepartementet vil forstå våre argumenter, avslutter Dyrnes.

Ytterligere informasjon, Haakon Dyrnes, administrerende direktør Tele2 Norge AS, tlf: 413 19 010