Q-Free ASA

Q-FREE ASA- RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2010

Pressemelding   •   feb 08, 2011 08:59 CET

”Vi har hatt bra fremgang i fjerde kvartal 2010, - selskapet har reetablert lønnsom drift og positiv kontantstrøm, selv på et moderat omsetningsnivå, og ikke minst har vi i etterkant av Q3 inngått kontrakter for mer enn 550 millioner kroner,” sier konsernsjef Øyvind Isaksen.

HØYDEPUNKTER

  • Omsetning 139 MNOK, 49 % nedgang sammenlignet med Q4-09.
  • Driftsresultat 2,5 MNOK,1,8 % margin
  • Resultat før skatt 8,1 MNOK, 5,9 % margin
  • Likviditetssituasjonen forbedret,  og  forventes å bli forbedret i kommende kvartaler
  • Ordreinngang 248 MNOK
  • Ordrereserve 575 MNOK

Vedlegg: Kvartalsrapport og presentasjon

For ytterligere informasjon, kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, cell: 47 905 59 401

Finansdirektør Roar Østbø, cell: 47 932 45 175

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 280 ansatte i 11 land samt er representert i 7 andre land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com