Kunnskapsdepartementet

Råkjør fra Kunnskapsdepartementet

Pressemelding   •   feb 04, 2011 16:54 CET

Kunnskapsdepartementet varslet 1. februar at tre av fire statlige døveskoler i Norge skal nedlegges. Avgjørelsen er blitt gjort på en udemokratisk måte, uten å inkludere de som blir berørt. Norges Døveforbund kan ikke akseptere at Kunnskapsdepartementet på egen hånd fatter en beslutning som skulle vært forankret i et stortingsvedtak, og uten å vente på stortingsmeldingen om spesialundervisning.

Vedtaket har vekket kraftige reaksjoner. I Oslo tok 150 personer seg i dag fri fra jobb og skole for å demonstrere. På Facebook er engasjementet tydelig – gruppen “La døveskolen leve” har fått over 2000 medlemmer på under to dager, og debattsiden koker. Det planlegges demonstrasjoner og aksjoner over hele landet.

Norges Døveforbund mener at departementet gjennom Utdanningsdirektoratet i lang tid systematisk har undergravd døveskolene og feilinformerer både foreldre og media. Utdanningsdirektoratets praksis fører til at foreldre tvinges til å sette sine barn i vanlig skole, bare støttet med et par tegnspråktolker – og kanskje ikke det en gang. Barna mister et tegnspråkmiljø der de fungerer likeverdig, og tvinges inn i en passiv rolle.

Norges Døveforbund
www.deafnet.no

Kontaktperson for ytterligere henvendelser:
Sissel Gjøen
Konst. generalsekretær
sissel.gjoen@doveforbundet.no
95857528 (sms)
23 31 06 30