Bonheur ASA

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

Pressemelding   •   nov 04, 2010 08:48 CET

Hovedpunkter 3. kvartal 2010:

  • Driftsinntektene var NOK 2 539 millioner (NOK 2 307 millioner)
  • Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var NOK 1 331 millioner  (NOK 1 048 millioner)
  • Driftsresultatet (EBIT) var NOK 802 millioner (NOK 660 millioner)
  • Nettoresultatet etter skatt var NOK 651 millioner (NOK 333 millioner)
  • Majoritetens andel av netto resultat var NOK 240 millioner (NOK 61 millioner)
  • Fortjeneste per aksje var NOK 7,40 (NOK 1,90)
  • Overlevering av det første suezmax tankskipet fra Bohai Shipbuilding Industry

Finansiell informasjon

Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullkonsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA.  Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, fører eierstrukturen til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper.  Virksomhetsområdene omfatter Offshore boring, Flytende produksjon, Fornybar energi, Cruise, Shipping og Andre investeringer.

Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 2 539 millioner (NOK 2 308 millioner) i kvartalet.  Økningen i driftsinntekter i forhold til 3. kvartal i fjor er i hovedsak relatert til høyere inntekter innen virksomhetsområdet Offshore boring.  Offshore boring genererte driftsinntekter på NOK 1 657 millioner (NOK 1 490 millioner).  Driftsinntektene i Cruise var NOK 491 millioner (NOK 491 millioner).  Sammenlignet med 3. kvartal 2009 ble inntektene i kvartalet negativt påvirket av lavere GBP kurs mot NOK i virksomhetsområdet Cruise.

Driftsresultatet før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var NOK 1 331 millioner (NOK 1 048 millioner).  Økningen i EBITDA sammenlignet med 3. kvartal 2009 på NOK 283 millioner skyldes i hovedsak en økning i EBITDA innen Offshore boring.  Avskrivninger og nedskrivninger utgjorde NOK 528 millioner (NOK 387 millioner).

Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 802 millioner (NOK 660 millioner).

Netto finansposter var negativt NOK 102 millioner (negativt NOK 291 millioner).

Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 651 millioner (NOK 333 millioner), hvorav NOK 240 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 61 millioner). Minoritetsinteressenes andel av kvartalets nettoresultat var NOK 411 millioner (NOK 272 millioner).  Minoritetsinteressenes resultatandel er høyere enn majoritetsinteressenes grunnet minoritetenes andel av resultatet i Fred. Olsens Energy.

Inntektene hittil i år var NOK 6 862 millioner (NOK 7 912 millioner), mens EBITDA hittil i år var NOK 3 201 millioner (NOK 3 953 millioner).  Netto finansposter var negativt NOK 528 millioner (negativt NOK 460 millioner), mens netto resultat etter beregnet skatt var NOK 1 058 millioner (NOK 2 162 millioner), hvorav NOK 312 millioner (NOK 813 millioner) er relatert til majoritetsinteressene

Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 2 539 millioner (NOK 2 308 millioner) i kvartalet. Økningen i driftsinntekter i forhold til 3. kvartal i fjor er i hovedsak relatert til høyere inntekter innen virksomhetsområdet Offshore boring. Offshore boring genererte driftsinntekter på NOK 1 657 millioner (NOK 1 490 millioner). Driftsinntektene i Cruise var NOK 491 millioner (NOK 491 millioner). Sammenlignet med 3. kvartal 2009 ble inntektene i kvartalet negativt påvirket av lavere GBP kurs mot NOK i virksomhetsområdet Cruise.

Driftsresultatet før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var NOK 1 331 millioner (NOK 1 048 millioner). Økningen i EBITDA sammenlignet med 3. kvartal 2009 på NOK 283 millioner skyldes i hovedsak en økning i EBITDA innen Offshore boring. Avskrivninger og nedskrivninger utgjorde NOK 528 millioner (NOK 387 millioner).

Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 802 millioner (NOK 660 millioner).

Netto finansposter var negativt NOK 102 millioner (negativt NOK 291 millioner).

Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 651 millioner (NOK 333 millioner), hvorav NOK 240 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 61 millioner). Minoritetsinteressenes andel av kvartalets nettoresultat var NOK 411 millioner (NOK 272 millioner). Minoritetsinteressenes resultatandel er høyere enn majoritetsinteressenes grunnet minoritetenes andel av resultatet i Fred. Olsens Energy.

Inntektene hittil i år var NOK 6 862 millioner (NOK 7 912 millioner), mens EBITDA hittil i år var NOK 3 201 millioner (NOK 3 953 millioner). Netto finansposter var negativt NOK 528 millioner (negativt NOK 460 millioner), mens netto resultat etter beregnet skatt var NOK 1 058 millioner (NOK 2 162 millioner), hvorav NOK 312 millioner (NOK 813 millioner) er relatert til majoritetsinteressene