Nordea

Rapport for 3. kvartal 2010 Sterk kundeaktivitet og rekordinntekter

Pressemelding   •   okt 27, 2010 09:43 CEST

Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:
- Nordea hadde et sterkt kvartal med rekordhøye inntekter og et av våre beste
driftsresultater noensinne. De underliggende kundeaktivitetene øker fortsatt,
tap på utlån går ned, og risikojustert resultat er tilbake på samme nivå som i
fjor.

Så langt i år har vi tatt i mot over 150 000 nye Fordel Pluss- og Private
Banking-kunder. Over 100 000 av disse er nye kunder i banken, og
kundetilfredsheten i denne gruppen øker fra et allerede høyt nivå. Vi har sterke
relasjoner til våre bedriftskunder og inntektene stiger kraftig. Den sterke
økningen i midler til forvaltning fortsetter med høy netto inngang.

De gode resultatene viser at de strategiske tiltakene våre virker. Vi skal
fortsette utviklingen mot et Great Nordea gjennom å øke effektiviteten
fortløpende og skape positive kundeopplevelser. (Se hele konsernsjefens
kommentar på side 2)

Tredje kvartal i forhold til andre kvartal:
* Samlede inntekter opp 9 %
* Antall Fordel Pluss- og Private Banking-kunder opp 47 500, eller 7 % på
årsbasis
* Netto tap på utlån ned 16 % til 22 basispunkter eksklusive avsetningene til
den danske garantiordningen
* Driftsresultatet opp 32 % på grunn av høyere netto renteinntekter og
nettoresultat på poster til virkelig verdi
* Utsikter. Utsiktene er ikke endret. (Se Utsikter for 2010, side 8)

+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
|Sammendrag - nøkkeltall |3. kv.|2. kv.|Endr.|3. kv.|Endr.|3.kv. 2010[1]|
|EURm | 2010| 2010| %| 2009| %|  i NOK m|
+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
|Netto renteinntekter | 1 310| 1 249| 5| 1 321| -1| 10 470|
+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
|Sum driftsinntekter | 2 363| 2 161| 9| 2 277| 4| 18 885|
+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
|Resultat før tap på utlån | 1 167| 975| 20| 1 190| -2| 9 327|
+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
|Netto tap på utlån | -207| -245| -16| -358| -42| -1 654|
+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
|Tap i forhold til utlån på | 29| 35|  | 54|  | 29|
|årsbasis, bp | | | | | | |
+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
|Driftsresultat | 960| 730| 32| 832| 15| 7 672|
+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
|Risikojustert resultat | 707| 516| 37| 729| -3| 5 650|
+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
|Resultat per aksje, utvannet, | 0,18| 0,13|  | 0,15|  | NOK 1,44|
|EUR | | | | | | |
+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
|Avkastning på egenkapitalen, % | 12,2| 9,5|  | 11,7|  | 12,2|
+-------------------------------+------+------+-----+------+-----+-------------+
[1] Tilleggsinformasjon til den engelske versjonen av kvartalsrapporten:
Beløpene i EUR for 3. kv. 2010 omregnet til NOK med samme kurs som  i
resultatregnskapet, dvs. gjennomsnittlig valutakurs for januar - september
2010: 7,9922 (se side 29).

For mer informasjon:
Christian Clausen, konsernsjef, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, Group CFO, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 8 614 7880 (eller
+46 72 235 05 15)
Rune Kibsgaard Sjøhelle, kommunikasjonsdirektør i Norge, 402 00 210