Nærings- og handelsdepartementet

Rapport sammenligner Norge med EU

Pressemelding   •   jan 21, 2010 17:00 CET

For å styrke medlemsstatenes oppmerksomhet om sysselsetting og økonomisk vekst, har EU hatt en egen vekst- og sysselsettingsstrategi siden 2000. Hvert år måles landene på en rekke områder som alle har betydning for verdiskapingen. I den norske rapporten ”Politikk for vekst og sysselsetting – EUs strategi for vekst- og sysselsetting i et norsk perspektiv”, som Menon har utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, sammenlignes norske prestasjoner med EU-landenes på de ulike områdene som strategien dekker.

Rapporten viser blant annet at:

  • Norge har den høyeste verdiskapingen av alle i EU, med unntak av Luxemburg. Nivået for bruttonasjonalproduktet er 90 prosent høyere enn gjennomsnittet for EU, og avstanden til EU-snittet har økt de siste årene. Oljen forklarer en del av det høye nivået, men hvis vi ser på BNP for fastlands-Norge var den likevel 34 prosent høyere enn snittet i EU.
  • Norges arbeidskraftsproduktivitet er 57,3 prosent høyere enn snittet i EU.
  • Sysselsettingen i Norge er på 78 prosent – noe som er tredje høyeste i Europa (marginalt etter Sveits og Danmark).
  • Norge har den høyeste sysselsettingen for kvinner, og det er liten forskjell i sysselsettingen for kvinner og menn.

– Norge kommer svært godt ut av sammenligningen. Det gir oss et veldig godt utgangspunkt for framtidig velferd og verdiskaping, men vi må hele tiden se etter forbedringspunkter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

EUs strategi for vekst og sysselsetting står for tiden høyt på agendaen i EU, der den nå gjennomgår en revisjon. Den nye strategien, ”EU 2020”, skal vedtas om kort tid. Den viktigste utfordringen er gjenoppbygging etter den økonomiske nedgangstiden. Stikkord er kunnskap, inkluderende samfunn og konkurransedyktig og miljøvennlig økonomi.

– Vi leverer nå våre kommentarer til Kommisjonens strategiutkast. EUs prioriteringer er i tråd med norsk politikk for økt verdiskaping og velferd, sier Giske.

Les rapporten her:

Politikk for vekst og sysselsetting