Redningsselskapet

Redningsselskapet vil utvikle Europas ledende sjøredningsskole

Pressemelding   •   des 06, 2013 14:09 CET

Redningsselskapet ønsker så raskt som mulig å få utredet lokaliseringen for sjøredningsskolen med muligheter for å vokse og dyrke frem Europas ledende utdanningsmiljø på sjøsikkerhet.

Redningsselskapet ønsker å utvikle Norges og Europas ledende senter for maritimt sikkerhetsarbeid, beredskap og sjøredning.

–For å nå det målet er vi i gang med en prosess som kan gi dagens sjøredningsskole muligheter til å vokse i egnede omgivelser og lokaler, sier generalsekretær i redningsselskapet Rikke Lind

Det som blir viktig for lokaliseringen er at skolen, slik den er i dag, forholder seg til nærområdene på en god måte. Det vil si at Redningsselskapet mål om å være åpen og inkluderende blir en del av en slik satsing, heter det i planene.

Forebygging og kompetanse

–Hovedfokuset vil selvsagt være å øke kompetansen hos våre egne sjøfolk. Etterspørselen etter våre tjenester fra nasjonale og internasjonale aktører, viser likevel at det finnes et udekket behov for enda mer, sier Rikke Lind.

Redningsselskapet ønsker å fange opp så mange som mulig med sin satsing på et større og mer moderne skolesenter. Dette skal være med å bygge kultur og identitet, samtidig som Redningsselskapet kan ha mulighetene til å bli ledende på alt som har med teoretisk og praktisk sjøsikkerhet, redning og beredskapsfag å gjøre.   

­

–Det forebyggende arbeidet har stor prioritet hos oss. Det betyr at vi må ta med både barn og unge i en totalvurdering. De har, slik vi ser det, et stort og udekket behov for lek og kursing i sjø-nære omgivelser. En moderne sjøredningsskole skal derfor også inkludere de yngste, og vil kunne gi redningsselskapet flere ben å stå på, sier Lind.

Langsiktighet viktig

–Vi må tenke langsiktig. Det betyr at dette blir et ”fyrtårn”, hvor andre deler av organisasjonens aktiviteter kan inkluderes i veksten og knyttes opp mot senteret i fremtiden. Noe som kan gi økt lokal sysselsetting og økte økonomiske tilganger generelt, sier Rikke Lind.

Redningsselskapet er nå inne i en fase hvor vi ser på flere lokaliseringsløsninger. Byer som Stavern, Sandefjord, Tønsberg og Horten står sentralt i dette arbeidet. Vestfold er spesielt egnet på grunn av sine  maritime tradisjoner og sentrale beliggenhet i forhold til en sterkt trafikkert kystlinje. Flere prosjekter er under vurdering, og det er foreløpig ikke konkludert verken om egnede lokaler, eller sted.

Redningsselskapet ønsker nå en hurtig prosess for å oppnå resultater. I følge Lind er derfor flere alternativer nå til vurdering. Den gamle Havarivernskolen på Langgrunn er en av alternativene man nå ser på konkret, men hun presiserer at ingen dører lukkes for andre alternativer.


FAKTA OM REDNINGSSELSKAPET

Redningsselskapet er en frivillig organisasjon. Våre 44 redningsskøyter dekker norskekysten og de to største innsjøene Mjøsa og Femunden. De siste ti årene har våre redningsmenn og -kvinner reddet 350 liv og berget 1000 fartøy fra forlis.

I tillegg har Redningsselskapet et omfattende opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sjøsikkerheten. Mer en 30 000 barn og unge er hvert år i kontakt med sjøvettbudskapet til Redningsselskapet. Les mer på www.rs.no