Statens landbruksforvaltning, SLF

Reduserte tollsatser for proteinråvarer til kraftfôr

Pressemelding   •   des 23, 2009 11:26 CET

Fra 1. januar 2010 går tollsatsen for både solsikke- og rapsmel ned, mens tollsatsen for soyamel holdes uendret. Prisutjevningsbeløpet for soyamel holdes også uendret. For øvrig er det ingen endringer i satsene.

Generelle tollnedsettelser for matmel, proteinråvarer og fett til kraftfôr
Fra desember til januar stiger jevnt over prisen på proteinråvarer til kraftfôr. Dette medfører at tollsatsene reduseres fra 1. januar. Tollsatsene for matmel og fett til kraftfôr holdes uendret. For ytterligere markedsinformasjon viser vi til egen nyhetssak.

Fra 1. januar 2010 kommer et eget varenummer under posisjon 23.09 i tolltariffen for ’vegetabilske fettstoffer eller oljer, industrielle monokarboksylsyrer eller sure oljer fra raffinering, uten innhold av andre stoffer som hører under kapitlene 1 - 23, kapittel 35 eller posisjon 38.23’. Også dette varenummeret vil bli administrert ned med virkning fra 1. januar 2010.

Les markedsinformasjonen her

Les tollmeldingen her

Fastsettelse av prisutjevningsbeløp
Verdensmarkedsprisen for soyamel er tilnærmet uendret fra desember til januar. Det blir derfor ingen endring i satsen for prisutjevningsbeløp fra desember til januar. Prisutjevningsbeløpet for andre råvarer til kraftfôr holdes også uendret.

Les rundskrivet her

Import innenfor kvotene
Innenfor kvoten for karbohydratråvarer til kraftfôr ble det importert store kvanta i november. Dette skyldes av tollsatsen for en rekke varer økte med virkning fra 1. desember. Det var derfor sterke økonomiske incentiv til å fortolle varer i november fremfor i desember. Det kan særskilt trekkes frem at det ble importert 13 500 tonn med rørmelasse i november og 19 500 tonn med roesnitter. Tollsatsen for disse varene økt fra henholdsvis null til to øre per kg, og fra 0,49 kroner per kg til 0,62 kroner per kg.

Se importstatistikken her

Som innenfor kvoten for karbohydratråvarer ble det også innenfor kvoten for matkorn importert store kvanta i november. Som for karbohydratråvarene skyldes den økte importen økte tollsatser innenfor kvoten fra 1. desember. For mathvete, som utgjør ca. 80 prosent av importen innenfor kvoten, økte tollsatsen fra 0,93 kroner per kg til 1,00 kroner per kg.

Se importstatistikken her

 

Kontaktperson:
Seksjonssjef Harald Moksnes Weie, 24 13 12 13
Seniorkonsulent Gunnar Sandvik, 24 13 11 44