Treningspark1 AS

Referansepark i hvert fylke

Pressemelding   •   aug 03, 2017 10:54 CEST

Vi ønsker å ha en referansepark i hvert fylke, i den forbindelse har vi et ekstra godt tilbud stående på apparater til første kunde.

Dette tilbudet går ut til idrettslag, velforeninger, bedrifter, kommuner, entreprenører osv. 

Det er bred enighet blant forskere, politikere og organisasjoner om at økt fysisk aktivitet er viktig for folkehelsen. Satsning på fysisk aktivitet i bl.a. skolen, og mer fokus på den uorganiserte idretten, er beste måten å sikre at alle får oppleve bevegelsesglede og fysisk mestring. Dette igjen vil kunne ha en kognitiv effekt og føre til et bedre læringsmiljø.

Noen anbefalinger fra Helsedirektoratet ang fysisk aktivitet:

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

Barn og unge

Anbefalingene for barn og unge er:

  • Minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag. Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.
  • Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster.
  • Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.

Allsidig og variert aktivitet

Aktivitetene bør være så allsidige som mulig for å sikre optimal utvikling. De bør påvirke fysiologiske trekk og kvaliteter som kondisjon, muskelstyrke, fart, bevegelighet, reaksjonstid og koordinasjon. Variert fysisk aktivitet gir mulighet til å utvikle både fin- og grovmotoriske ferdigheter. Inne og utelek, kroppsøving, idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet ved transport som å gå, sykle eller å bruke sparkesykkel er noen eksempler hvor barn og unge er aktive. Sørg for å legge til rette for glede, sosialt felleskap og mestring gjennom alle fire årstider.

Voksne og eldre

Voksne og eldre som i utgangspunktet er lite fysisk aktive vil ha en betydelig helsegevinst ved å utøve fysisk aktivitet omtrent 30 minutter av moderat til høy intensitet daglig. Anbefalingene om fysisk aktivitet kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke. Anbefalingen kan også oppfylles med kombinasjon av moderat og høy intensitet. For eksempel 90 minutter med moderat intensitet og 30 minutter med høy intensitet. Aktiviteten kan deles opp i bolker på minst 10 minutters varighet.
  • Økt dose gir større gevinst. For å oppnå ytterligere helsegevinster bør voksne og eldre utøve inntil 300 minutter med moderat fysisk aktivitet i uken, eller utføre inntil 150 minutter med høy intensitet, eller en tilsvarende kombinasjon av moderat og høy intensitet.
  • Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken.
  • Eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustø, anbefales i tillegg å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.

Muskelstyrkende aktivitet kan inngå i minimumsanbefalingen om minst 150 minutters moderat intensitet. Det kan også legges til som ekstra aktivitet utover dette for økt gevinst.

Treningspark1 AS er eksklusiv forhandler av Revolution13 sine utendørs- og innendørs produkter i Norge. Vi forhandler og i resten av Skandinavia, og i Spania.

Alle våre parker lages etter den enkelte kundens behov og ønsker. Fritt fargevalg er også med, da gjerne en kombinasjon av 3 forskjellige farger. Alle apparatene våre som er til utendørs bruk er varmgalvanisert.

Vi har et sterk ønske og fokus på å skape sunne nærområder rundt i Norge, og levere spennende produkter med høy kvalitet og lite vedlikehold. Våre parker har ingen bevegelige deler, noe som er viktig både for vedlikeholdskostnader og sikkerhet.

Et av målene våre er å kunne legge terskelen for trening så lav at personer som gjerne ikke trener til vanlig, får et ønske om å gjøre det. En treningspark som står i det offentlige rom er gratis for alle brukere, noe som gjør at en ikke ekskluderer noen. Trening og lek på tvers av generasjonene :)

Hjemmeside

Facebook

Instagram