Statens landbruksforvaltning, SLF

Regelverk for husdyrgjødsel under lupen

Pressemelding   •   des 10, 2009 16:44 CET

Regelverket for husdyrgjødsel skal nå revideres. Målet med gjennomgangen er å få til økt resirkulering av næringsstoffer og reduserte utslipp fra jordbruket til luft og vann. Også forhold knyttet til biorest, slam og miljøgifter vil bli vurdert i gjennomgangen.

Det er Landbruks- og matdepartementet (LMD) som har satt i gang arbeidet, der både Mattilsynet og Statens landbruksforvaltning (SLF) vil bli sterkt involvert. Det er Mattilsynet som forvalter den aktuelle forskriften, og nå har bedt om innspill til det videre arbeidet. SLF skal bidra med å framskaffe utredninger og dokumentasjon som kan legges til grunn ved revisjonen.

Utnytt næringsinnholdet - unngå forurensning
Bioforsk er allerede i gang med to relevante utredningsoppdrag, som bl.a. tar for seg utnyttelsen av husdyrgjødsla. Med utnyttelse må en tenke både på hvordan en kan utnytte næringsinnholdet til plantevekst, og hvordan en kan unngå negative miljøeffekter ved håndtering og spredning av husdyrgjødsel.

Innspill til Mattilsynet innen 20. januar
Relevante organisasjoner og institusjoner som har innspill til denne gjennomgangen eller til forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav generelt, kan rette dem til Mattilsynet innen 20. januar 2010.

Les mer om Mattilsynets arbeid

Les Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Kontaktpersoner i SLF:
Bjørn Huso, Seksjonssjef: Tlf.nr 24 13 10 93
Arve Gladheim, Seniorrådgiver: Tlf.nr 24 13 10 71