Mattilsynet gammel

Regelverk om merking av treemballasje og merkeordning for trelast

Pressemelding   •   feb 16, 2010 08:05 CET

Mattilsynet har startet arbeid med å utarbeide forskriftskrav til produsenter av treemballasje i henhold til FAOs internasjonale standard for plantesanitære tiltak nr. 15 om regulering av treemballasje i internasjonal handel (ISPM 15), samt til virksomheter som deltar i frivillig godkjenningsordning av tørkeanlegg for trelast.

En ordning for godkjenning av produsenter av treemballasje basert på ISPM 15 ble etablert av Statens landbrukstilsyn i 2002, og siden 2004 er denne ordningen videreført av Mattilsynet. Mattilsynet ønsker å forskriftsfeste de krav som er satt til virksomheter som er en del av denne ordningen, samt å tilpasse ordningen til den siste revisjonen av ISPM 15 som ble gjort av Kommisjonen for plantesanitære tiltak i 2009. Videre ønsker Mattilsynet å forskriftsfeste de krav som er satt til virksomheter som deltar i frivillig godkjenningsordning av tørkeanlegg for trelast.

Lenke til mer informasjon om dagens godkjenningsordning finner du i høyre spalte på siden.

Mattilsynet planlegger å ha forslag til forskrift klart i løpet av 1. halvår 2010.

Kontaktpersoner
Hilde Paulsen, seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf: 64 94 43 46
Kåre Willumsen, seksjon planter og vegatabilsk mat, hovedkontoret, tlf 64 94 43 34

Last ned: