Mattilsynet gammel

Regelverksutvikling hygienepakken – mikrobiologiske kriterier næringsmidler – EØS

Pressemelding   •   nov 05, 2010 17:06 CET

En arbeidsgruppe under EU-kommisjonen arbeider kontinuerlig med å revidere EUs harmoniserte retningslinjer for mikrobiologiske kriterier i næringsmidler. Dette er en del av hygienepakkens bestemmelser og gjelder mikrobiologiske agens og gifter fra disse. Det er ansvarlige virksomheter som plikter å overholde disse.

Mikrobiologiske kriterier ble vedtatt i 2005 (2073/2005) som en kommisjonsforordning som Norge var forpliktet til å innarbeide etter EØS-avtalen. De ble revidert første gang i 2007 (1441/2007).

På EU-kommisjonens nettsider finner du to vedtatte veiledere for testing av holdbarhet på Listeria monocytogenes.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Bjørn Alf Gondrosen, tlf. 23 21 67 85

Last ned: