Samferdselsdepartementet

Regionale ruteflygninger i Finnmark og Nord-Troms:

Pressemelding   •   feb 26, 2010 15:50 CET

Widerøe tildelt anbudskontrakt

Samferdselsdepartementet har i dag tildelt Widerøes Flyveselskap AS enerett til å drive regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms. Tildelingen gjelder for perioden 1. april 2010 – 31. mars 2013.  – Regjeringen bidrar med dette til å opprettholde et godt regionalt flyrutetilbud i Nord-Norge, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Et godt regionalt flyrutetilbud er viktig for å sikre effektiv og sikker transport for folk og næringsliv i distriktene. Den nye avtalen med Widerøe sikrer fortsatt flyrutedrift på alle de regionale lufthavnene i Finnmark og Nord-Troms, og viderefører det gode regionale flyrutetilbudet i regionen, sier samferdselsministeren.

- Nord-Norge har spesielle avstandsutfordringer, og det regionale flyrutetilbudet er derfor spesielt viktig i denne delen av landet, sier samferdselsminister Meltveit Kleppa.

Samferdselsdepartementet lyste ut nytt anbud på regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms høsten 2009. Widerøe blir tildelt enerett til å drive flyruter for begge de to utlyste ruteområdene – strekninger som de også flyr i dag:

• Ruteområde nummer 1:
Omfatter ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.

• Ruteområde nummer 2:
Omfatter rutestrekningene Hasvik – Tromsø, Hasvik – Hammerfest og Sørkjosen – Tromsø.

Widerøe skal etter kontrakten ha en samlet godtgjørelse på 592 millioner kroner for hele kontraktsperioden.  Samferdselsdepartementet viderefører dagens billettprisnivå som ble redusert med 20 prosent i forbindelse med inneværende anbudsperiode.

Ettersom anbudet blir dyrere enn det Samferdselsdepartementet har lagt til grunn i statsbudsjettet for 2010, vil regjeringen be Stortinget om en tilleggsbevilgning på 26,7 millioner kroner. Den nye kontrakten med Widerøe blir inngått med forbehold om at Stortinget bevilger de nødvendige midlene til kjøp av flyruter.


For flere opplysninger - se:

• Anbudsprotokoll (pdf)
• Samferdselsdepartementets pressemelding av 17.september 2009 om anbudsutlysning