Northern Logistic Property ASA

Registrert kapitalforhøyelse i Northern Logistic Property (NLPR)

Pressemelding   •   des 11, 2009 09:25 CET

Økningen i aksjekapitalen som følge av fortrinnsrettsemisjonen i Northern Logistic Property ASA har nå blitt registrert i Foretaksregisteret. Den nye aksjekapitalen er NOK 35 425 641 fordelt
på 35 425 641 aksjer, hver med NOK 1,00 pålydende. Ny firmaattest er vedlagt.

Om Northern Logistic Property ASA

Northern Logistic Property ASA er et ledende rendyrket logistikkeiendomsselskap basert i Norden. Porteføljen består av 19 avanserte logistikkeiendommer lokalisert i større og regionale byer i
Sverige og Danmark, med et totalt leieareal på ca. 705.000 kvadratmeter. Se også www.nlpasa.com
Source: Millistream / Hug