Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen.no er årets beste statlige nettsted

Pressemelding   •   des 03, 2009 17:07 CET

Regjeringen.no er kåret til årets beste statlige nettsted. Nettstedet bidrar til en mer åpen forvaltning, mener juryen. Prisen ble delt ut under Kvalitetskonferansen i Oslo i dag.

- Dette synes jeg er veldig hyggelig. Regjeringen er opptatt av at vi skal gi god offentlig informasjon som er tilgjengelig for alle, og at vi legger til rette for deltakelse i politiske prosesser. Da er det gøy når regjeringens og departementenes nettsted når helt til topps i en slik kåring, sier en stolt fornyingsminister Rigmor Aasrud. Aasrud retter en spesiell takk til Departementenes servicesenter som har utviklet nettstedet sammen med departementene.

Juryen trekker frem at regjeringen.no bidrar til en mer åpen forvaltning gjennom god løsning for høringssaker. Den fremhever også at nettstedet har en god struktur og publiserer store dokumenter i html-format. Samtidig påpeker juryen at nettsiden kan bli bedre på toveiskommunikasjon og bred dialog med innbyggerne.

Hvert år vurderer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kvaliteten på kommunale og statlige nettsider. Nettstedene blir vurdert etter kriteriene tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. I år er 684 offentlige nettsider blitt vurdert, hvorav 254 av dem er statlige nettsider. Resultatene blir lagt frem på den årlige Kvalitetskonferansen som arrangeres av Difi.

regjeringen.no er nettstedet til regjeringen, departementene og Statsministerens kontor. Portalen presenterer blant annet regjeringens lov- og politikkforslag, legger til rette for åpenhet og deltakelse i høringsprosesser og gir informasjon om beslutninger som regjeringen fatter. Målet med portalen er å tilby en møteplass mellom regjeringen, departementene og en aktivt deltagende og kunnskapssøkende befolkning.

Alle resultatene fra årets kvalitetsevaluering finner du på http://kvalitet.difi.no/