Kunnskapsdepartementet

Regjeringen skjerper arbeidet mot mobbing

Pressemelding   •   des 04, 2009 12:56 CET

Se hele talen til Kristin Halvorsen her

- Ingen elever skal grue seg til å gå på skolen. Mobbing er uakseptabelt.  Min beskjed til alle skoler, lærere og skoleledere er: Ta tak med en gang når en elev forteller om mobbing. Foreldre som tar kontakt med skolen og er bekymret for sitt barn, skal få hjelp med en gang.

Dette sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun i dag innledet på Utdanningsdirektoratets regionale konferanse i Oslo om bedre læringsmiljø. Hun var helt klar på at regjeringen ønsker å skjerpe innsatsen mot mobbing. Regjeringen setter nå i gang en juridisk utredning om elevenes rettsikkerhet er godt nok ivaretatt i kampen mot mobbing.  Dessuten vil en gruppe fylkesmenn gjennomgå tidligere enkeltsaker for å finne typiske kjennetegn i mobbesaker der det ikke er funnet gode løsninger og ti millioner kroner fordeles til skoler over hele landet til tiltak mot mobbing.

-  Det er helt uakseptabelt at noen utsettes for mobbing over lang tid uten at noen stanser det. Når mobbing oppdages på en skole, så må det tas tak i problemet umiddelbart. Ingen elever skal grue seg for å gå på skolen, sa kunnskapsministeren.

Halvorsen viste til at alle skoler gjennom Opplæringslovens § 9A er pålagt å gi elevene et trygt læringsmiljø. Dette er også den eneste paragrafen i loven som har i seg muligheten til en strafferettslig oppfølging dersom loven brytes. Likevel har departementet, både gjennom enkelthenvendelser og gjennom media, fått kjennskap til alvorlige mobbesaker der det kan stilles spørsmål ved skolenes oppfølging.

- Jeg ønsker derfor å bruke en gruppe blant fylkesmennene for å få vite mer om hvorfor ingen slike saker er ført fram til fellende dommer. Gruppen skal undersøke skoler med høy rapportering av mobbing for å finne mulige felles kjennetegn ved disse skolene, men også hva som kjennetegner skoler med lite mobbing.

Som en oppfølging av dette vil kunnskapsministeren vurdere om det kan gjøre enda mer for å styrke elevenes rettssikkerhet. – Det kan være aktuelt å gi Barneombudet utvidet myndighet eller å opprette et eget Elevombud, sa Halvorsen.

Kunnskapsdepartementet har tidligere varslet at det nasjonale tilsynet i regi av fylkesmennene i 2010 skal være knyttet til kampen mot mobbing. På konferansen opplyste kunnskapsministeren at tilsynet skal utvides til også å gjelde for 2011. I tillegg ønsker departementet å bidra til enda bedre lokal innsats mot mobbing:

- Vi fordeler derfor ti millioner kroner til skoler over hele landet. Pengene skal brukes til utviklingsprosjekter mot mobbing i både 2010 og 2011.  Den viktigste innsatsen for å forebygge og bekjempe mobbing må skje ved den enkelte skole, fremholdt Kristin Halvorsen.

Under konferansen i Oslo presenterte også Utdanningsdirektoratet et nytt veiledningsmateriell for å rettlede skolene i hvordan systematisk og helhetlig arbeid for et bedre læringsmiljø kan foregå. Dette innholder:

  • Veiledning om hvordan skolene skal jobbe systematisk og helhetlig med læringsmiljø på områder en vet har god dokumentert effekt.
  • Veiledning om hvordan regelverket skal forstås og etterleves.