KLP

Regner med å bli gjeldfrie

Pressemelding   •   feb 01, 2016 06:12 CET

Tre av ti yrkesaktive nordmenn regner med å ha boliglån når de blir pensjonister, viser en fersk undersøkelse Opinion Perduco har gjennomført for KLP.

Men når man spør dem som er pensjonister i dag, svarer en langt høyere andel (47 prosent) at de hadde boliglån da de gikk av med pensjon.

Pensjonsøkonom i KLP, Øyvind Røst, trekker frem høy gjeld som noe som kan påvirke om du får en god økonomi som pensjonist.

- Noen yrkesaktive har høy gjeld som kan bli problematisk å betjene i alderdommen. Betaler du ned mesteparten av gjelden før du blir pensjonist, har du lavere kostnader som pensjonist og da er det lettere å øke gjelden ved behov i alderdommen, sier han.

Dette bør du gjøre for å få god økonomi som pensjonist:


1.Betal ned mer på gjelden når renta er lav. Da har du lave rentekostnader og anledning til å betale ned ekstra på lånet. Lavere gjeld gjør det lettere å tåle høyere rente i fremtiden. Det gjør også økonomien din mer robust hvis noen i familien blir arbeidsledige. Nedbetaling av gjeld er også en trygg spareform for alderdommen og mer lønnsom enn sparing i bank.

2. Start med å nedbetale gjeld med høy rente først. Ta eventuelt avdragsfrihet på boliglånet en periode. Betaler du mindre på boliglånet i en periode, gir det deg handlingsrom for å betale ned dyrere lån raskt. Deretter bør du øke avdragene på boliglånet.

3. Skal du spare ytterligere til alderdommen er det lurt med aksjefond. Aksjefond vil høyst sannsynlig gi deg bedre avkastning på langsiktig sparing, og er mer lønnsomt enn å nedbetale gjeld. Prioriter globale indeksfond med lave forvaltningskostnader. De har god spredning på mange aksjer over hele verden, og derfor lavere risiko enn andre aksjefond.

Aksjefond er mer risikabelt enn nedbetaling av gjeld, men sparer du over mange år i yrkesaktiv alder og selger deg ut av aksjefond over mange år i alderdommen, reduserer du risikoen betraktelig.

4. Vær varsom med å stille opp som kausjonist for barna. Gi heller barna penger som gave eller lån barna penger til boligkjøp. Vurder beløpet i forhold til det økonomien din tåler. Å stille opp som kausjonist i dag kan virke som en enkel løsning, men det kan få store konsekvenser for deg i fremtiden hvis barnet får økonomiske problemer.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 527 milliarder kroner.