Marine Farms ASA

Regnskap 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 25, 2010 09:41 CET

Marine Farms økte omsetningen med 5% i 4. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat endte på NOK 11 mill i 4.kvartal 2009, mot NOK -42 mill i tilsvarende periode året før. For året 2009 økte omsetningen med nærmere 17%, mens driftsresultatet økte med NOK 86 mill.


· Driftsresultat før verdijustering av biomasse endte på NOK -1,7 mill i 4. kvartal 2009 mot NOK -0,5 mill i tilsvarende periode i fjor. Resultatet er negativt påvirket av flere engangseffekter (NOK 16,6 mill netto), inkludert nedskriving av biomasse og goodwill. For året 2009 oppnådde selskapet et driftsresultat før verdijustering av biomasse på NOK 4,4 mill sammenlignet med NOK 26,1 mill året før.

· Laksevirksomheten i Lakeland (UK) oppnådde en EBIT/kg solgt sløyd fisk på NOK 3,9 i 4. kvartal 2009 (NOK 7,4 i 2008). Lakeland solgte 15% mindre laks i 4. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For året 2009 oppnådde Lakeland en EBIT/kg solgt sløyd fisk på NOK 6,9, noe som er NOK 0,9 lavere enn året før.

· Seabass/seabream virksomheten i Culmarex (Spania) oppnådde en EBIT/kg solgt fisk på NOK 2,1 i 4. kvartal 2009 (NOK 2,2 i 2008). Salget av seabass/seabream økte med 45% i 4. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For året 2009 oppnådde Culmarex en EBIT/kg solgt sløyd fisk på NOK -3,3, noe som er NOK 1,5 lavere enn året før. 2009 har vært et vanskelig år med lave priser for seabass/seabream.

· Kostnader knyttet til cobia virksomhetene i Belize og i Vietnam resulterte i et negativt driftsresultat på NOK -17,9 mill i 4. kvartal 2009 (NOK -23,0 mill i samme periode i 2008). Inkludert i disse tallene er nedskriving av biomasse og goodwill på NOK 8,3 mill. For året 2009 endte driftsresultatet på NOK -48.4 mill (NOK -39,3 mill i 2008), inkludert nedskrivinger i
størrelsesorden NOK 13,6 mill.

· Pr utgangen av desember 2009 utgjorde egenkapitalen NOK 444 mill (34,5% egenkapitalandel). Netto rentebærende gjeld utgjorde NOK 676 mill. Konsernet hadde pr 31.12.2009 tilgjengelig kontanter og ubenyttede trekkfasiliteter på til sammen ca. NOK 75 mill.


I dag kombinerer Marine Farms oppdrett av laks med oppdrett av marine arter. I tillegg har selskapet en fremtidsrettet satsing på nye marine arter som cobia. Marine Farms har en klart definert strategi på å investere i regioner/segmenter der selskapet kan bli blant de mest lønnsomme aktørene. Fokus er på store effektive klynger med kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk til kunde. Virksomheten skal være diversifisert når det gjelder arter og markeder, med en
aktiv og selektiv porteføljeforvaltning. Selskapet vil søke å oppnå ledende markedsposisjoner i utvalgte nisjer gjennom å være en innovativ og pålitelig internasjonal leverandør av sjømat med høy kvalitet.


For mer informasjon, kontakt Bjørn Myrseth eller Pål Angell-Hansen:
Tel: +47 55 90 44 70
e-mail:bjorn.myrseth@marinefarms.no or pal.angell-hansen@marinefarms.no
Web: www.marinefarms.no

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)


[HUG#1388195]


MAFA - 4Q 2009 Presentation: http://
MAFA - 4Q 2009 Report: http://

Source: Millistream / Hug