Fellesforbundet

Reise, kost og losji: ​- Ikke bra nok fra Tariffnemnda

Pressemelding   •   okt 12, 2018 16:38 CEST

Tariffnemnda har i dag bestemt at de viderefører allmenngjøring på alle overenskomster. - Det er positivt for mange arbeidstakere i bransjer der vi jobber for å heve seriøsiteten, sier forbundsleder Jørn Eggum. - Dessverre har nemnda i samme vending gjort endringer i bestemmelsene for reise, kost og losji, og vedtatt å begrense dekningen av reiseutgifter til kun å gjelder reiser i Norge, mens reiser til og fra utlandet skal dekkes etter hjemlandets regler – det er ikke bra nok, fortsetter han.

- Allmenngjøring er det viktigste verktøyet vi har mot sosial dumping. Da er det ikke greit at Tariffnemnda, mot LOs stemme, fjernet et viktig vilkår. De motvirker med dette selve hensikten med allmenngjøring, fastslår Eggum.

Bakgrunnen for vedtaket er at nemnda forskutterer hvordan Norge eventuelt skal implementere EUs nye utstasjoneringsdirektiv – som uansett ikke trår i kraft før 2020. 

Over 5000 bedrifter har tariffavtaler med oss: Det bidrar til å sikre trygge lønns- og arbeidsvilkår. Vi arbeider for et bedre arbeidsliv!