Medietillsynet

Reklameavbrudd på TV endres

Pressemelding   •   sep 06, 2010 16:33 CEST

Kulturdepartementet har bestemt at tiden brukt på egenreklame og øvrige reklameinnslag skal tas med når varigheten av et fjernsynsprogram skal beregnes. Dette har betydning for hvor mange reklameavbrudd som er tillatt ved kringkasting av blant annet film. Endringen trer i kraft nå.

Reklameavbrudd i fjernsyn er regulert av forskrift om kringkasting § 3-7.

Endringsforslaget var på høring tidligere i år, og flertallet av høringsinstansene var positive til forslaget.

 

Høringsnotatet utdypet den nye praksisen slik:

 

Kulturdepartementet foreslår at Medietilsynet i tilsynet med reklameavbrudd i fjernsyn etter kringkastingsforskriften § 3-7 går over fra å beregne programmers varighet ut fra netto lengde (nettoprinsippet) til å beregne varighet med utgangspunkt i programmets lengde tillagt reklame (bruttoprinsippet).

Departementet legger her til grunn at begrepet ”programsatt periode” i kringkastingsforskriften § 3-7 tredje ledd skal forstås som sendingens reelle varighet, inklusive reklameavbrudd og egenreklame som forekommer i selve programmet og eventuelle sponsorplakater før og etter programmet.

Departementet understreker for ordens skyld at forslaget ikke er ment å omfatte 20-minuttersregelen i § 3-7 fjerde og femte ledd, som fortsatt bør tolkes etter nettoprinsippet”.

Kontakt

  • Erik Langebeck
    Telefon: (+47) 69 30 12 58 begin_of_the_skype_highlighting              (+47) 69 30 12 58      end_of_the_skype_highlighting
    Epost: erik.langebeck(a)medietilsynet.no

Lenker