Utlendingsdirektoratet (UDI),

Rekord i frivillig retur Aldri har så mange returnert frivillig til sitt hjemland som i august. I alt 201 personer har benyttet seg av tilbudet norske myndigheter gir til retur i verdighet.

Pressemelding   •   sep 02, 2010 12:07 CEST

Rekord i frivillig retur Aldri har så mange returnert frivillig til sitt hjemland som i august. I alt 201 personer har benyttet seg av tilbudet norske myndigheter gir til retur i verdighet.Så langt i år har 976 personer reist hjem frivillig. Det er en økning på 61 prosent fra i fjor.
- Det er tydelig at satsingen på ordnigner som gir økonomisk støtte ved frivillig retur har hatt effekt, sier avdelingsdirektør Anne Siri Rustad i Utlendingsdirektoratet (UDI).     For å verne om retten til asyl og beskyttelse, er det viktig at de som får avslag på asylsøknaden forlater Norge. Det beste for alle er om det skjer ved frivillig retur.

Utvidet støtte

For å legge forholdene til rette for vellykket retur mottar nå personer fra de aller fleste land som returnerer frivillig opptil 20 000 kroner i re-integreringsstøtte. Denne doblingen av returstøtten skjedde med virkning fra 1. juli. Støtten er ment som et bidrag til å lette den første tiden etter hjemkomst.

Flest fra Irak

Den klart største gruppen som returnerer er fra Irak. 363 irakere har i år benyttet seg av det spesielle returprogrammet til Irak. Programmet inkluderer en større økonomisk støtte til reintegrering i hjemlandet.

Plikt til å reise

Asylsøkere som har fått endelig avslag på sin søknad om beskyttelse, har plikt til å forlate landet. Hvis de ikke gjør det, skal politiet ta hånd om transporten tilbake til hjemlandet. Det er bedre for alle parter om personer med endelig avslag tar et aktivt valg og returnerer frivillig med økonomisk hjelp og støtte. De som blir uttransportert av politiet får ingen støtte.

Vurderer du frivillig retur?

Er du fra Irak og vurderer frivillig retur?

Er du fra Afghanistan og vurderer frivillig retur?