Sonans Utdanning

Rekordhøy søkning til Sonans

Pressemelding   •   okt 01, 2012 11:48 CEST

Antall privatister har de siste årene økt kraftig. Tusenvis av elever har meldt seg opp til eksamen som privatist i høst – trenden viser at stadig flere ønsker å forbedre karakter, eller skaffe seg vitnemål ved hjelp av privatistskoler. Dette er en sammensatt gruppe med henhold til faglig utgangspunkt, men fellesnevneren er at de tar fag fra videregående for å komme inn på høyere utdanning. De fleste er 19-25 år. Sonans er blant landets største privatistskoler, og har skoler i åtte av landets største byer. Det siste året har Sonans opplevd stor pågang med opptil 24 % vekst ved en av skolene. Snittveksten for de åtte skolene er i underkant av 15 % i antall elever.  

En fersk undersøkelse viser hvorfor privatister velger å ta fag ved skoler som Sonans:

  • Gode lærere (78 % oppgir dette som svært viktig)
  • Undervisning som fokuserer på eksamen (69 % mener dette er svært viktig)
  • Mulighet til å ta fag på kort tid (50 % oppgir dette som svært viktig)

Undersøkelsen viser tydelig behovet for et tilbud der målrettede elever raskt og effektivt kan skaffe seg vitnemålet de trenger for å komme inn på høyere utdanning.

Fellesnevneren for privatister er at de tar seg en ekstra runde for å komme inn på ønsket høyere utdanning. Enkelte forbinder derfor privatistbegrepet som noe negativt. Vi som daglig jobber med privatister vet derimot at dette er motiverte og målrettede unge mennesker, som virkelig vil videre i sitt utdanningsløp.

I nevnte undersøkelse blant våre nye privatister, oppgir 70 % at de har et klart mål om hvilken høyere utdanning de vil inn på etter eksamen. Ingeniør og medisin er gjengangere, men bredden er stor. Det finnes ingen offisiell statistikk som viser hvor stor andel som lykkes, men undersøkelser blant tidligere elever viser at en klar majoritet kommer inn på høyere utdanning etter å ha tatt fag ved Sonans.  

Sonans Utdanning er en ledende tilbyder av privatistundervisning i Norge og har mer enn 6 000 studenter årlig. Sonans har 8 skoler, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. I tillegg har Sonans et fullverdig nettbasert undervisningstilbud for privatister gjennom Nettgymnaset som er Norges største i dette markedet. Sonans tilbyr undervisning i studieforberedende fag for privatister, videregående skole for rettighetselever og formidling av studieplasser for skandinaviske søkere til flere medisinske fakulteter i Sentral-Europa. Hovedkontoret er i Trondheim.