Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Rekordmange konsesjoner i 2009

Pressemelding   •   jan 13, 2010 11:14 CET

NVE ga i 2009 konsesjoner for 2,1 TWh ny kraftproduksjon. NVE ga i tillegg 33 konsesjoner for fjernvarmeanlegg som svarer til om lag 1,2 TWh varmeproduksjon. Totalt er det i 2009 klarert 3,3 TWh ny energiproduksjon. Det tilsvarer elektrisitetsforbruket i 165 000 husstander.
-Jeg er glad for at det er så stor interesse for å bygge ut fornybar energi rundt omkring i landet. Økt saksbehandlerkapasitet i NVE har ført til at de i 2009 har behandlet rekordmange konsesjoner, både på småkraft og nett. Det gjør at vi får fortgang i utbyggingen av fornybar energi, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Vannkraft
NVE har behandlet 74 småkraftsaker, en økning fra 53 i 2008. Det er gitt 55 konsesjoner og sendt innstilling til OED for to. Til sammen utgjør det om lag 644 GWh. 17 søknader om småkraftverk på til sammen 165 GWh er avslått. NVE har i tillegg sendt 12 innstillinger i større vannkraftsaker til Olje- og energidepartementet på til sammen 494 GWh.  
De siste fem årene er det gitt 233 konsesjoner for småkraftverk på til sammen 2,7 TWh.
- NVE er svært fornøyd med at vi på kort tid har klart å bygge opp en stab av nye dyktige saksbehandlere. Dette gir nå uttelling. Samtidig ser vi at vi fortsatt har utfordringer når det gjelder å ta unna køen av småkraftsaker. Disse sakene vil fortsatt ha høy prioritet, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Vindkraft
NVE ga 9 konsesjoner og 3 avslag til vindkraftverk i fjor. Anleggene som fikk konsesjon, representerer en installert ytelse på 525 MW og en mulig elproduksjon på 1,5 TWh. Totalt har NVE de siste årene gitt konsesjon til ca 7 TWh vindkraft. Ca 1 TWh er utbygd.

Fjernvarme
Det er gitt konsesjon til 33 fjernvarmesaker som representerer om lag 1,2 TWh ny varmeproduksjon om de blir realisert. Det er omtrent samme nivå som året før.
17 fjernvarmesøknader har fått avslag, som er en økning fra 7 i fjor. Avslagene skyldes i økende grad konkurranse om konsesjonsområder.

Nett
Det er gitt 38 nettkonsesjoner som utgjør om lag 590 km. Det er i tillegg gitt 26 anleggskonsesjoner for andre nettanlegg som koblingsstasjoner, trafoer og lignende.
Kontaktpersoner

Vassdrags – og energidirektør Agnar Aas, tlf. 22 95 90 70 eller 951 79 164   
Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf. 22 95 90 88 eller 416 78 203

Lenker
http://www.nve.no