Deloitte AS

Rekordresultat fra Deloitte

Pressemelding   •   sep 26, 2014 10:25 CEST

Deloitte har lagt frem resultater for regnskapsåret 2014. Deloitte omsatte for 34,2 mrdUSD. Etterspørselen etter Deloittes tjenester er økende i alle tjenesteområder og alle regioner.

Deloitte Norge er at av landene i Deloitte som vokser aller raskest, med en omsetningsvekst på ca 10 %, til 1,59 mrd NOK.

Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester. I regnskapsåret 2014 vokste organisasjonen videre, og teller nå ca. 210.000 medarbeidere i mer enn 150 land. Deloitte opplever økende etterspørsel innen alle tjenesteområder. Veksten er sterkest innen konsulentvirksomheten, som vokste med mer enn 10% i fjor. Tax & Legal (advokatvirksomheten) vokste med ca. 8 %, og også revisjonsvirksomheten opplevde en global vekst på ca. 2,5 % (alle prosenter i lokal valuta).

- Vi er inne i en tid med betydelige endringer i mange bransjer og innen offentlig sektor, og det er behov for dyktige rådgivere som forstår utviklingen og kommer med gode innspill. Vår vekst bekrefter at våre tjenester, kompetanse og erfaring er høyt etterspurt og viser at vi er i stand til å være i forkant og er relevante for våre oppdragsgivere. Da kommer en solid vekst og gode resultater som en konsekvens, sier Aase Aamdal Lundgaard, partner og daglig leder for Deloitte i Norge.

For mer informasjon, se den globale pressemeldingen: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/fy14-global-revenue-announcement.html

Eller kontakt Aase Aamdal Lundgaard, daglig leder Deloitte Norge på alundgaard@deloitte.no

Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmiljø og en kultur som sammen med våre kunder alltid søker å finne og utvikle de beste løsningene på forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens største leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester med omtrent 200.000 ansatte i over 150 land.