REM Offshore ASA

REM - Plassering av NOK 300 millioner 5 år usikret obligasjonslån

Pressemelding   •   jan 19, 2010 10:05 CET

Rem Offshore ASA har fullført plasseringen av et nytt usikret obligasjonslån på totalt NOK 300 millioner.

Oppgjørsdato er 27. januar 2010 og forfallsdato 27. januar 2015.  Det nye obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo ABM så snart som mulig.

 

Netto provenyet fra obligasjonslånet vil gå til finansiering av selskapets generelle virksomhet.

 

DnB NOR Markets og Arctic Securities var tilretteleggere for det nye obligasjonslånet.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Åge Remøy - CEO

Telefon + 47 905 91 292

 

Arild Myrvoll - CFO

Telefon + 47 70 08 08 94

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12