RenoNorden

RenoNorden frikjent for sosial dumping

Pressemelding   •   okt 18, 2010 05:34 CEST

Mandag 23. august gjennomførte Arbeidstilsynets inspektører et uanmeldt og koordinert tilsyn ved renovasjonsselskapet RenoNorden sitt hovedkontor i Sørum i Akershus, og avdelingskontor i Oslo og Vestfold.

Etter å ha gjennomført tilsynet og gått gjennom opplysningene i saken, frikjenner nå Arbeidstilsynet RenoNorden fullstendig for sosial dumping.

-Dette bekrefter det vi alltid har visst, sier konsernsjef Svein Tore Aurland i RenoNorden. Aurland ble orientert om Arbeidstilsynet sin konklusjon fredag ettermiddag.

-Jeg registrerer imidlertid at Arbeidstilsynet stiller spørsmål ved bransjens akkordsystem. Vi har enighet med tillitsmannsapparatet om bransjens praksis, og de ansatte hos RenoNorden er selv  svært godt fornøyd med denne. Renovasjon har alltid vært en akkordjobb, hvor man står tidlig opp og gjør jobben sin og går hjem når man er ferdig, sier Aurland.

RenoNorden lønner alle ansatte etter samme lønnsystem, vesentlig over tariff, og det skilles ikke mellom norske eller utenlandske medarbeidere.

-Arbeidstilsynet stiller også spørsmålstegn med vårt bonussystem for våre ledere. Dette må bero på en misforståelse, sier Aurland.

RenoNorden har en rekke utenlandske arbeidstakere og for noen av disse formidler vi leiligheter i en overgangsfase. – Arbeidstilsynet slår fast i rapporten at påstandene om uverdige boforhold i denne sammenheng er grunnløse, sier konsernsjef Svein Tore Aurland i RenoNorden.

Svein Tore Aurland understreker at RenoNorden selvsagt ønsker å gå inn i en konstruktiv dialog med Arbeidstilsynet i forhold til rapportens innhold.

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Svein Tore Aurland, konsernsjef. , Mobil: +47 419 00 019
E-post:  st.aurland@renonorden.no

Fakta om RenoNorden
RenoNorden er Skandinavias ledende leverandør av tjenester innen innsamling og transport av husholdningsavfall. Dyktige renovatører og ledere med gode fagkunnskaper og lang erfaring fra avfalls- og transportbransjen, leverer kostnadseffektive løsninger med god kvalitet for våre kunder.

Våre kunder er kommuner og interkommunale selskap, og i samarbeid med disse utfører vi en samfunnskritisk oppgave. I overkant av 3,2 millioner innbyggere i Norge, Sverige og Danmark får nå jevnlig besøk av våre kjøretøy.

Våre tjenester skal kjennetegnes ved høy leveringssikkerhet og profesjonell utførelse. Videre skal vi fremstå med en godt vedlikeholdt bilpark og med motiverte og serviceinnstilte medarbeidere.