Unison Forsikring ASA

Resultat 4. kvartal 2009

Pressemelding   •   jan 26, 2010 09:18 CET

Positiv utvikling for skadeforsikringsvirksomheten i 4. kv

(Oslo, 26. januar 2010) Unison Forsikring ASA fikk et resultat før skatt på NOK 4,3 millioner i fjerde kvartal 2009, sammenlignet med NOK 6,4 millioner i tilsvarende periode i 2008. Skadeforsikringsenheten, Union Forsikring ASAs kjernevirksomhet etter restruktureringen, fikk et driftsresultat på NOK 1,5 millioner i perioden og nådde en combined ratio på 98 prosent. Selskapets vekstmålsettinger opprettholdes.


- Unison Forsikring hadde en god utvikling i fjerde kvartal med et positivt resultat før skatt, en
combined ratio for skadeforsikringsvirksomheten på 98 prosent og oppstarten av det strategiske samarbeidet med Verdibanken. Vi er ennå i en tidlig fase av selskapsoppbyggingen, men har gjennom fjerde kvartal tatt viktige grep for bedre lønnsomheten i 2010. Avviklingen av Autotal-avtalen gjør at vi unngår en negativ resultateffekt på 15-20 millioner. Samtidig er vi aktive i markedet for å vokse videre, sier administrerende direktør Kåre Ulvin i Unison Forsikring.

Driftsresultat før finans og sikkerhetsavsetninger endte på NOK - 7,2 millioner (-36,8) i fjerde kvartal for Unison Forsikring ASA, mens resultat før skatt endte på NOK 4,3 millioner (6,4). Regnskapstallene for Unison Forsikring ASA inkluderer resultatet fra sjøforsikringsvirksomheten, som er under avvikling, på NOK -5,6 millioner (-25,7). For skadeforsikringsvirksomheten endte brutto forfalt premie på NOK 50,9 millioner (62,4), mens driftsresultat ble NOK 1,5 millioner (-12,0). Combined ratio var 98 prosent, sammenlignet med 146 prosent i fjerde kvartal i 2008.

Avviklingen av den ulønnsomme avtalen med Autotal bidro til nedgangen i premievolumet. Avviklingen medfører at selskapet unngår en negativ resultateffekt på NOK 15-20 millioner i 2010. Tegnet premie under Autotal-avtalen var NOK 95 millioner i 2009. Avtalen opphørte 1. desember.

Unison Forsikring ASAs visjon er å bli den ledende leverandøren av medlemsforsikringer. Selskapet skal ikke bygge en egen merkevare mot sluttbrukerne, men være en støttespiller og samarbeidspartner for organisasjoner i deres arbeid med å utvikle gode medlemsfordeler. Selskapet inngikk i fjerde kvartal en femårsavtale med Verdibanken for distribusjon av private skadeforsikringer.

- Den strategisk viktige avtalen med Verdibanken, med sine mer enn 100 00 sluttbrukere, er et gjennombrudd i arbeidet med å forsikre medlemmer av ideelle organisasjoner. Samtidig vil vår nye
netthandelsløsningen sette oss i stand til å nå sluttbrukere på en kostnadseffektiv måte, sier Ulvin.

Totalbalansen utgjorde NOK 1.022 millioner, hvorav selskapets totale likviditet var NOK 355 millioner. Kapitaldekningen var 16,1 prosent, mens solvenskapitalen endte på NOK 174,7 millioner,
tilsvarende en solvenskapitalandel på 29,0 prosent.

- Hovedfokus for 2010 er å sørge for en kontrollert tilvekst av lønnsomt premievolum gjennom eksisterende og nye distribusjonskanaler og samarbeidspartnere. Mulighetene for vekst er gode og vi opprettholder målsettingen om å nå et tilfredsstillende premievolum i løpet av to år, sier Ulvin.


Vedlagt følger pressemelding, kvartalsrapport samt en presentasjon for 4. kvartal 2009.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kåre Ulvin, administrerende direktør, (+47) 907 21 676
Jan Caspersen, finansdirektør, (+47) 415 60 913

Unison Forsikring ASA
Oslo, 26. januar 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source: Millistream