Tomra Systems

Resultat fjerde kvartal 2009

Pressemelding   •   feb 19, 2010 09:33 CET

Solide resultater i Collection Technology.
Forbedrede resultater og sterk ordreinngang i Industrial Processing Technology.
California negativt påvirket av lavere materialhåndteringsinntekter.
Non Deposit i balanse ved årsslutt 2009.
Restrukturerings- og andre engangskostnader på 95 MNOK.
Salgsinntekter på 893 MNOK (1076 MNOK i fjerde kvartal 2008). Ned 8% justert for
valutaeffekt.
Driftsutgifter på 196 MNOK før restrukturerings- og engangskostnader (244 MNOK i
fjerde kvartal 2008). Ned 15% justert for valutaeffekt.
Driftsresultat på 124 MNOK før restrukturerings- og engangskostnader (136 MNOK i
fjerde kvartal 2008). Uforandret driftsresultat etter justering for
valutaeffekt.
Sterk kontantstrøm fra drift på 235 MNOK (255 MNOK i fjerde kvartal 2008).

Collection Technology - Deposit Solutions
Inntekter i segmentet var på 508 MNOK i fjerde kvartal, ned fra 553 MNOK i
fjerde kvartal 2008. Justert for valutaeffekt var inntekter uforandret.
Bruttomargin ned fra 42% i fjerde kvartal 2008 til 38% i fjerde kvartal 2009.
Sett bort fra nedskriving av maskindeler i USA på 19 MNOK, så var marginene
stabile.

Positiv effekt fra seneste restruktureringstiltak, med 18% reduksjon i
driftsutgifter sammenlignet med fjerde kvartal 2008.

Materials Handling
Segmentet bokførte inntekter på 177 MNOK i fjerde kvartal 2009, ned fra 310 MNOK
i fjor. I USD var inntekter ned 32%. Bruttomargin var 3%, ned fra 13% i fjerde
kvartal 2008. Nedgangen var et resultat av svakere volum i begge regioner, og
lavere materialhåndteringsinntekter i California.

Industrial Processing Technology
Inntekter i kvartalet var ned til 199 MNOK fra 213 MNOK i fjor. Svakt fall i
inntekter i alle tre selskaper i dette segmentet. Men sammenlignet med de tre
første kvartalene i 2009 så var fjerde kvartal 2009 sterkt, med inntekter 69%
over gjennomsnittet av de tre foregående kvartaler.

Ordretilgangen økte i kvartalet, og ordreboken var på 130 MNOK ved slutten av
fjerde kvartal 2009, opp fra 102 MNOK ved slutten av fjerde kvartal 2008.


Asker, 19. februar 2010
Tomra Systems ASA


Vedlagt følger rapport og presentasjon for 4. kvartal 2009 (engelsk).
Presentasjonen sendes som direkteoverføring på http://www.tomra.com">www.tomra.comhttp://<http://www.tomra.com/>"><http://www.tomra.com/>(investor relation siden). Et opptak av
kvartals-presentasjonen vil bli tilgjengelig umiddelbart etter avsluttet
presentasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1386374]

Presentation of 4th Quarter: http://
4th quarter 2009: http://

Source: Millistream / Hug