Medi-Stim ASA

Resultat for 4 kvartal og foreløpig årsregnskap for 2009 for MediStim ASA

Pressemelding   •   feb 25, 2010 09:35 CET

MediStim hadde en akkumulert vekst på 72 % i resultat før skatt til MNOK 37,2 for 2009. Selskapets nye produkt, VeriQC, det nye system for ultralydbasert billeddiagnostikk, ble introdusert i Europa i
4.kvartal, og de 5 første systemene ble solgt etter introduksjonen. Grunnlaget for klarering av VeriQC i Japan ble lagt i 2009 og produktet fikk den nødvendige godkjennelsen i januar 2010.

Styret foreslår utbetaling av utbytte med NOK 0,90 per aksje, hvorav NOK 0,15 er ekstraordinært utbytte ifm selskapets 25 års jubileum. Styret foreslår videre sletting av 523.989 egne aksjer.

Source: Millistream