Utdanningsdirektoratet

Resultatene fra nasjonale prøver i lesing er publisert

Pressemelding   •   nov 02, 2010 15:53 CET

I dag er resultatene på kommunenivå og nasjonalt nivå publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider. Leseprøvene ble gjennomført på 5., 8. og 9. trinn.

Nytt i år er at 9. trinn gjennomførte samme prøve i lesing som elevene på 8. trinn. Sammenligning av resultatene kan dermed gi en indikasjon på utvikling av leseferdighet. Analysene viser at elevene på 9. trinn som ventet presterer bedre enn elevene på 8. trinn.

Videre viser analysene at det er små kjønnsforskjeller på prøveresultatene, men at jenter gjør det litt bedre enn gutter. Forskjellene er imidlertid mindre for høyt presterende elever, og kjønnsforskjellene på 8. trinn gjenspeiler de på 5. trinn.

Resultatene fra nasjonale prøver i lesing presenteres som en fordeling på tre ulike mestringsnivåer på 5. trinn, og fem nivåer på 8. og 9. trinn.

Nedenfor vises de ulike fylkenes gjennomsnittlige mestringsnivå fordelt på 5. og 8. trinn.

Her finner du en analyse av resultatene av de nasjonale prøvene: http://www.udir.no/Artikler/_Nasjonale-prover/Resultater-fra-nasjonale-prover/

Resultatene finner du på Skoleporten:
http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/default.aspx

Fakta om nasjonale prøver:

  • Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og i deler av faget engelsk.
  • Tirsdag 14. september gjennomførte ca 180 000 elever på henholdsvis 5., 8. og 9. trinn nasjonale prøver i lesing.
  • Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. Det er tre mestringsnivåer på 5. trinn og fem nivåer på 8. og 9. trinn.

Resultatene fra nasjonale prøver i engelsk og regning blir publisert 16. november og 14. desember.

Gudrun K. Lægreid
Kommunikasjonsrådgiver
918 14 955
gkl@udir.no

Hallvard Thorsen
Kommunikasjonsrådgiver
408 53 969
hth@udir.no