Forskningsrådet

Resultater fra Polaråret: Rekordstor polarkonferanse lagt til Oslo

Pressemelding   •   jan 28, 2010 08:17 CET

I juni blir Forskningsrådet vertskap for flere tusen polarforskere fra hele verden. IPY Oslo Science Conference skal oppsummere de første resultatene av Polaråret og blir den største samlingen av polarforskere noensinne.

Bedre klimamodeller har vært et hovedmål for Det internasjonale polaråret 2007-2008 (IPY). Konferansen skal publisere tidlige resultater fra Polaråret, med spesiell vekt på ny kunnskap om sammenhengene mellom klimaendringer i polare strøk og det globale klimasystemet. De vitenskapelige resultatene som presenteres på denne konferansen vil derfor være svært aktuelle som en del av kunnskapsgrunnlaget for FNs klimakonferanse COP16 i Mexico i november.Norges Varemesse står klar til å ta i mot polarforskere fra 60 land i juni.

 

Det er Norges forskningsråd som arrangerer konferansen, sammen med en rekke internasjonale komiteer. Hele 120 convenere (tilretteleggere for konferansen, møteledere) er involvert i arbeidet med det vitenskapelige programmet. Det omfatter seks overgripende tema og om lag 40 sesjoner. Konferansen er lagt til Norges Varemesse 8.-12. juni.

Over to tusen abstracts

Så langt har i overkant av to tusen forskere sendt inn sine sammendrag til IPY Oslo Science Conference. I antall vitenskapelige bidrag er denne konferansen allerede dobbelt så stor som den siste, og inntil da største, globale konferansen om polarforskning.

Ved fristens utløp var ddet kommet inn i alt 2600 abstracts. Det er ventet særlig stor deltakelse fra unge forskere, rekruttert til polarforskningen gjennom IPY. Hele 850 unge forskere og lærere har søkt om stipend for å delta.

Polaråret viste seg å bli den største internasjonalt koordinerte forskningsinnsats i de siste 50 årene – uansett fag og tema. Betydelige nye midler ble bevilget til polarforskning - mer enn 2,5 milliarder kroner. Konferansen i Oslo er den første muligheten for direkte utveksling mellom alle de 160 forskningsprosjektene etter fullføring av feltetaktivitetene. Det er ventet deltakere fra mer enn 60 nasjoner.

Det er ikke uten grunn at Norge trakk det lengste strået i konkurranse om vertskapsrollen. Med et bidrag på 330 millioner kroner er Norge en av de største bidragsyterne i verden.

Ny forståelse

Polaråret var en intensivt, internasjonalt koordinert forskningskampanje i Arktis og Antarktis under ledelse av International Council for Science (ICSU) og Verdens meteorologiske organisasjon (WMO). Gjennom to aktive år observerte forskerne spennende nye fenomener, gjorde grunnleggende vitenskapelige funn, og utviklet nye metoder og verktøy. Det aller viktigste resultatet er imidlertid en ny forståelse av rollen polarområdene spiller i det globale klimasystemet.

Den omfattende datainnsamlingen fra og sterkt intensivert observasjon av polare områder falt sammen i tid med de raskeste klimaendringene som har funnet sted noensinne i menneskehetens historie. Forskerne har vært særlig opptatt av å studere de kritiske koblingene mellom havet, den isdekte delen av jordoverflaten (breer, havis, permafrost) og betingelsene for levende liv. Det som skjer i polarområdene påvirker livsbetingelsene i resten av verden, og angår oss alle.

Under Polaråret ble det gjennomført mange spektakulære aktiviteter i Arktis og Antarktis som tiltrakk seg mye oppmerksomhet og dette bidro også til nyskapende forskningsformidling. IPY Oslo Science Conference vil gi en mulighet til å vise fram hele bredden av aktiviteter som utstillinger, filmer, bøker og forestilling.