Norske frisør- og velværebedrifter, NFVB

Rett til påbyggingsår etter fagbrev

Pressemelding   •   feb 07, 2013 13:01 CET

Kunnskapsministeren vil gi elever med fagbrev rett til påbygg til studiespesialisering.

En seier vi har jobbet lenge for

Dette er en seier som NFVB og NHO Håndverk har jobbet for i en årrekke. Aud Schjødt Fredriksen president i NFVB, er i dag tilstede på NHOs utdanningskonferanse. Hun er svært fornøyd med at våre krav endelig er hørt.

Trenger ikke "miste" ungdommer

Endringen vil bety at bransjen ikke lenger behøver å "miste" ungdommer som føler at de må ta allmennfagene før læretiden. Nå kan motiverte frisørlærlinger fullføre læretiden i bedrift, og deretter skaffe seg studiekompetanse om de ønsker det.

NFVB og NHO vil at all ungdomsom har bestått en videregående opplæring skal kunne gjøres studieklare.

Å få flere til å fullføre yrkesopplæringen i stedet for å hoppe av fordi de er redd for å bruke opp retten til videregående uten å få studiekompetanse. Det er statsråd Kristin Halvorsens begrunnelse for forslaget, som vil bli utdypet i en varslet stortingsmelding om grunnopplæringen før påske. Lekkasjen kom på NHOs konferanse Yrkesfag 2013 i dag.

Halvorsen ville ikke si når et slikt ekstra år rett til videregående opplæring vil komme på plass – det blir et budsjettspørsmål. Regjeringen vil også foreslå en ordning med et halvt års forkurs for elever som har startet yrkesfaglig, men ønsker å veksle underveis til påbygg til studiespesialisering.

Det er allerede flere muligheter for videreutdanning, enten gjennom Y-veien eller fagskolen, for faglærte. NHO ønsker i tillegg at det åpnes for flere muligheter til å ta høyere utdanning med fagbrev i bunn.

NHOs to enkle grep
De unge kan ifølge NHO gjøres studieklare gjennom to enkle grep:

  • Utvid retten til videregående opplæring med ett år, slik at de som ønsker å gå videre, kan forberede seg, forbedre seg eller fordype seg i det de skal begynne på. Dette året kan med andre ord brukes fleksibelt etter behov.
  • Innfør obligatorisk karriereveiledning for alle som ønsker å gå videre – før de velger veien videre, slik at valgene blir realistiske og forberedelsene riktige.

- Vi må fortelle både de unge, og ikke minst deres foreldre, at et yrkesfaglig løp ikke nødvendigvis stopper med et fagbrev, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

- Det er selvfølgelig veldig bra med et fagbrev. Men de som ønsker å videreutdanne seg i sitt fag, bør også få muligheten og være kvalifisert til det med fagbrevet i hånden. De med evner, ambisjoner og lyst bør ikke stoppes av formelle hindringer hvis de ønsker videreutdanning i sitt fag gjennom fagskolesystemet eller gradsstudier ved høyskoler eller universitet. Ingeniører med fagbrev i bunn er ansett som meget attraktiv arbeidskraft.

Om NFVB

NFVB skal være bransjens viktigste talerør og møteplass for medlemmene!

NFVB er dannet av og for medlemmene. NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og utføre det medlemsbedriftene ser seg tjent med å få utført i fellesskap. Det vi arbeider for, skal også være i samfunnets interesse.