Codfarmers ASA

Rettet emisjon mot INC Invest

Pressemelding   •   feb 17, 2011 09:30 CET

Codfarmers ASA (”Codfarmers”) har inngått avtale med Havlandet Havbruk AS og dets morselskap INC Invest AS om en rettet emisjon mot INC Invest AS for finansiering av kjøp av yngel. Avtalen gir også føringer for et videre samarbeid med mellom Codfarmers og Havlandet.

Codfarmers har avtalt å emittere aksjer for 10 MNOK på kurs NOK 0,78 (NOK 7,80 etter den foreslåtte aksjespleisen) mot INC Invest AS for finansiering av kjøp av inntil 2,5 millioner torskeyngel i 2011. Yngelen leveres fra INC Invest AS datterselskap Havlandet Marin Yngel AS i henhold til tidligere inngått avtale. Emisjonen er betinget av godkjennelse av Codfarmers generalforsamling.

Codfarmers er i avtalen blitt gitt en rett til å kreve at INC Invest AS skal tegne aksjer for ytterligere 10 MNOK innen utgangen av juli 2012 for finansiering av kjøp av torskeyngel i 2012. Tegningskursen skal tilsvare den volumveide gjennomsnittskursen for handlene i Codfarmers-aksjer på Oslo Børs i juli 2012.

Avtalen gir også Codfarmers en 3-årig rett til å kjøpe samtlige aksjer i Havlandet Havbruk AS basert på en verdivurdering av dette selskapet uført av 3 uavhengige rådgivere når opsjonen benyttes. Vederlaget kan betales i kontanter, eller i en kombinasjon av kontanter og aksjer i Codfarmers.

Partene er enige om at Havlandet Havbruk AS skal overføre yngelproduksjons­kompetanse til Codfarmers ved oppstart av produksjon på Codfarmers yngelanlegg i Mørkvedbukta.

Codfarmers er tilfreds med avtalen, som sikrer finansiering av kvalitetsyngel og samtidig gir selskapet et grunnlag for et utvidet samarbeid med en langsiktig industriell eier. Havlandet produserer i år F3 og F4 generasjon torskeyngel, og resultatene så langt viser en tydelig forbedret tilvekst sammenlignet med tideligere generasjoner.

”Havlandet har kompetansen og yngelkvaliteten som Codfarmers mangler. I tillegg viser eierne bak selskapet en langsiktig industriell interesse i å utvikle torskeoppdrettsnæringen.

Avtalen gir Codfarmers muligheten til å vurdere et større utsett en tidligere planlagt. Dette er en avtale vi er svært godt fornøyd med” uttaler Harald Dahl, administrerende direktør i Codfarmers.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt

Harald Dahl

CEO

+47 22 40 33 94