Mattilsynet gammel

Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) påvist på rev i Sverige

Pressemelding   •   feb 14, 2011 17:07 CET

Sverige har for første gang påvist revens dvergbendelorm på en rev fra Uddevallaområdet, om lag 10 mil fra grensen til Norge. Reven ble skutt i desember 2010. Undersøkelse av parasittinnholdet i tarmen viser at reven sannsynligvis ble smittet høsten 2010, melder Svenska Veterinärmedicinska Anstalten. Reven ble undersøkt som ledd i det svenske overvåkingsprogrammet.

Echinococcus multilocularis er en parasitt som har sitt voksne stadium i tarmen hos rev, hund eller andre rovdyr. Når eggene kommer ut i avføringen, kan disse bli spist av andre dyr, som vil fungere som mellomverter. I mellomvertene vandrer larvene til leveren eller annet vev, hvor det dannes blærer. Mellomverten må så spises av en ny endevert for at larvene skal utvikles til nye voksne parasitter. Menneske kan være mellomvert for dvergbendelorm og få alvorlig sykdom som følge av blærer som dannes i lever eller annet vev, for eksempel lunge eller hjerne. Sykdommen utvikler seg langsomt; ofte tar det 10 – 15 år fra smitte skjer til sykdommen oppdages. Parasitten kan ikke smitte direkte mellom mennesker. Les mer om revens dvergbendelorm på Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttets nettsider.

Ikke i Norge
Parasitten er ikke funnet i fastlands-Norge, men finnes jevnlig på Svalbard. Norge hadde et overvåkingsprogram for parasitten fra 2006 til 2009, hvor prøver tas av rev felt under ordinær jakt. I 2010 ble det ikke tatt ut prøver, men programmet startet opp igjen i år. Prøvene tas ut på vinteren og våren.

Revens dvergbendelorm forekommer i store deler av verden. I Europa forekommer parasitten særlig i Sentral- Europa og Tyrkia. I områder hvor parasitten er utbredt, frarådes det å spise bær og sopp som er plukket i naturen, uten at disse er kokt. Parasitten overlever kalde vintre og nedfrysing. Hunder og katter som oppholder seg i slike områder bør få ormekur hver måned.

Hunder og katter fra utlandet må behandles før de tas inn i Norge
For å forhindre at smitten skal komme til Norge er det krav om at alle hunder og katter som skal innføres til Norge, med unntak av dyr fra Sverige og Finland, skal behandles 2 ganger med legemidler som dreper parasittene. Første gang i løpet av siste 10 dager før ankomst til Norge og andre gang en uke etter ankomst.

Mattilsynet følger situasjonen i Sverige nøye og vil vurdere aktuelle tiltak.

Kontaktperson i Mattilsynet
Rolf Haugland, seniorrådgiver, seksjon for landyr og dyrehelsepersonell - hovedkontoret, tlf. 51 68 43 44.