Mattilsynet gammel

Revens dvergbendelorm påvist i Sverige Anbefaling til hunde- og katteeiere

Pressemelding   •   feb 21, 2011 16:59 CET

Etter påvisningen av parasitten dvergbendelorm på rev i Sverige den 14. februar kommer Svenske myndigheter med en oppfordring om behandling av hunder og katter i bestemte områder. Mattilsynet anbefaler at alle nordmenn som har vært på besøk i disse områdene sammen med sine hunder og katter også får disse behandlet. Videre må man passe på å følge de generelle kravene som gjelder ved passering av grensen med dyr.

Mattilsynet vurderer endringer i framtidige tiltak mot revens dvergbendelorm etter påvisningen i Sverige. På bakgrunn av historiske data om at parasitten ikke forekommer her i landet, stilles særskilte krav om at hund og katt som innføres skal være behandlet senest 10 dager før og 7 dager etter grensepassering. Disse kravene gjelder per i dag ikke for hunder og katter som kommer fra Sverige eller norske hunder som har oppholdt seg i Sverige. Vi vil likevel anbefale alle å følge rådene som skisseres her.

Anbefalinger
Svenske myndigheter har nå gått ut med oppfordring til hunde- og katteeiere i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda og Vänersborgs kommune om å behandle sine dyr mot parasitten. Dette omfatter alle dyr som kan ha spist gnagere på ett eller annet tidspunkt i perioden fra høsten 2010 fram til i dag. De skal behandles med praziquantel eller epsiprantel som er effektive midler mot denne parasitten. Disse midlene fås på resept fra veterinær.

Mattilsynet vil på samme måte anbefale at alle norske hunder og katter som har vært i disse kommunene i det samme tidsrommet, også blir behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) med godkjent preparat. Hund og katt som reiser til Norge fra disse områdene anbefales behandling 0-72 timer før innførsel til Norge. Da er risikoen liten for at de smittes på nytt før innførsel.

Videre anbefales det at hunder som jevnlig oppholder seg i dette området i Sverige behandles med maksimum 28 dagers mellomrom.

Utvidete undersøkelser
Svenske veterinærmyndigheter gjennomfører nå utvidete undersøkelser av gnagere i Uddevallaområdet i den hensikt å få avklart utbredelsen av revens dvergbendelorm. I tillegg vil det bli intensivert jakt på rev i nærliggende områder.

Som en oppfølging av disse tiltakene, vil det også i Norge bli en intensivert jakt på rev i grensetraktene mot Sverige, og da spesielt i Østfold.

Det vil ta noe tid før svar på alle undersøkelser foreligger.

Videre oppfølging
Mattilsynet vil kunne komme med ytterligere informasjon om hvordan en skal forholde seg framover.

Kontaktperson i Mattilsynet
Siri Margrete Løtvedt, seniorrådgiver, seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell - hovedkontoret, tlf. 51 68 43 56.