Mattilsynet gammel

Revidert og utvidet oppdrag til VKM på risikovurdering av genmodifiserte organismer

Pressemelding   •   nov 24, 2010 17:10 CET

Mattilsynet har revidert og utvidet oppdraget til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) på løpende risikovurderinger av genmodifiserte organismer og avledete produkter som søkes godkjent i EU.

VKM har utført helserisikovurderinger av genmodifiserte produkter for Mattilsynet siden 2004. Oppdraget er nå utvidet til også å omfatte landbruksrelatert miljørisiko og sameksistens. Se lenke til VKMs side om oppdraget til høyre.

Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Solbjørg Hogstad, seniorrådgiver i seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf 64 94 43 57
Torgun Johnsen, seniorrådgiver i seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret, tlf 64 94 43 33