Rieber & Søn ASA

RIE - SALG AV EGNE AKSJER TIL ANSATTE/MELDEPLIKTIGE HANDLER

Pressemelding   •   des 04, 2009 11:47 CET

Rieber & Søn ASA har i november 2009 gitt et tilbud til konsernets ansatte om kjøp av aksjer i Rieber & Søn ASA. Nytt i år er at samtlige av konsernets ansatte har fått tilbud om kjøp av aksjer i Rieber & Søn ASA.

Ansatte er tilbudt å kjøpe aksjer innen fem ulike beløpskategorier, til en markedsverdi fra 1.500 NOK til 30.000 NOK. Ansatte er innrømmet en rabatt på 20 prosent.

Resultatet av aksjeprogrammet viser at 357 av de ansatte som var inkludert i programmet, har benyttet seg av tilbudet og kjøpt aksjer à NOK 42,48 (volumveiet børskurs i tilbudsperioden).

I forbindelse med programmet for salg av aksjer til ansatte, har Rieber & Søn ASA i dag solgt totalt 116.141 egne aksjer til nevnte kurs. Etter salget har Rieber & Søn ASA en samlet beholdning på 1.019.170 egne aksjer.

Vedlagt følger oversikt over meldepliktige ansatte som har benyttet seg av tilbudet og kjøpt aksjer, hvor mange aksjer den enkelte har kjøpt, og den enkeltes nye beholdning av aksjer i


Bergen, den 4. desember 2009
Rieber & Søn ASA

Kontaktperson:
Geir Mikalsen, Kommunikasjonsdirektør, tlf.: 90 62 08 51.