Arbeidsdepartementet

Riksrevisjonens kritikk tas på alvor

Pressemelding   •   okt 20, 2010 11:27 CEST

– Det er alvorlig at Riksrevisjonen for andre år på rad ikke kan bekrefte Arbeids- og velferdsetatens regnskap. Samtidig merker jeg meg at Riksrevisjonen påpeker at det er forbredringer i 2009 og at utviklingen er positiv, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Pensjon er et nytt område som tas opp i revisjonen i år.

Pensjon

– Pensjonistene skal ikke frykte for pensjonen sin. Påstanden fra Riksrevisjonen om at feilene i de nye IKT-systemet kan få alvorlige konsekvenser forutsetter at feilene ikke har blitt rettet. Det er ikke riktig. Arbeids- og velferdsetaten har forsikret meg om at de umiddelbart tok fatt i feilene som ble oppdaget, og at de er ryddet opp, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Revisjonen skjedde etter at 1,1 millioner pensjonister ble overført til ny IKT-løsning, for snart to år siden. Da ble det avdekket gamle feil, i tillegg til avvik som oppsto i forbindelse med omleggingen.

Statsråden understreker at med det store omfanget av saker og et komplisert regelverk er det ikke mulig å unngå feil. Antall feil på pensjonsområdet er redusert betydelig i tiden etter at nye systemer ble tatt i bruk i desember 2008.

– Jeg kommer til å følge utviklingen på pensjonsområdet særlig nøye i 2010 og 2011, sier statsråden.

Internkontroll

I følge Riksrevisjonen hadde ikke Arbeids- og velferdsetaten etablert gode nok kontrollrutiner for saksbehandlingen i 2009. Det kan derfor ikke utelukkes at det kan forekomme feil i vedtakene.

– Jeg tar denne kritikken alvorlig. Men mye har kommet på plass i slutten av 2009 og i 2010, blant annet såkalte nøkkelkontroller som også Riksrevisjonen betegner som et kontrolløft, sier statsråden.

Nå er det innført nøkkelkontroller for 90 pst av pengene som utbetales fra NAV.

– For å få til bedre internkontroll er det også helt avgjørende å få nye IKT-løsninger på plass. Dette tar tid, og vi vil ikke være i mål før i siste halvdel av dette tiåret, sier statsråden.

Store omstillinger

Arbeids- og velferdsetaten har vært gjennom en stor omstilling som har krevd mye ressurser. Nå er denne omstillingen ferdig. Alle Nav-kontorene i landet er på plass.

– Alt er ikke bra nok. Mange brukere opplever at de ikke får den hjelpen og oppfølgingen de ønsker. Den enkelte bruker skal kunne forvente rett ytelse til rett tid, og oppleve aktiv og helhetlig hjelp. Jeg tar imidlertid avstand fra påstander om at NAV-reformen skakkjørt, og at det er en organisasjon i krise. Jeg vil jobbe tett med den nye Arbeids- og velferdsdirektøren for at etaten skal bli enda bedre, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.