RiksTV AS

RiksTV forsterker laget

Pressemelding   •   mai 21, 2014 10:43 CEST

TV-distributøren RiksTV tar nye grep i forhold til kundekontakt og kundeservice. Selskapet har ansatt ny kundesentersjef og ny CRM-sjef. Kristian Schüffner (37) og Kristian Børselien Kildal (31) er de nye ansvarlige for dette i selskapet som ledes av Christian Birkeland.  Schüffner skal lede det daglige arbeidet på kundesenteret, mens Børselien Kildal skal ha overordnet ansvar for all kundedialog mot eksisterende kunder.

- RiksTV er en bedrift som satser på kunden og kundeservice. Gode kundeopplevelser en del av visjonen, derfor ville jeg gjerne ha denne jobben sier Schüffner. Han begynte karrieren i Telenor og var der i 10 år. Har de siste årene jobbet i Dolphin som konsulent med forbedring av kundeservice for ulike bedrifter. Jeg er svært opptatt av kundene og kundenes behov. I RiksTV er  gode kundeopplevelser en del av visjonen, derfor ville jeg gjerne ha denne jobben sier Schüffner.

Han er født og oppvokst i Bærum, bor nå i Rygge og er samboer.

Kristian Børselien Kildal (31) er, samboer, har en sønn på 15 måneder. Han har bakgrunn fra management consulting i selskapene PwC, deretter MarkUp Consulting og til sist Implement Consulting Group. Han er født i Oslo, oppvokst på Gjøvik, bor nå på Fornebu.

- Hvorfor ville du satse på RiksTV?

- RiksTV har bransjens beste forutsetninger for å bli best i landet på CRM. Jeg har som mål å skape den mest relevante, responsive og lønnsomme kundedialogen i bransjen og skal være overordnet ansvarlig for all kundedialog mot eksisterende kunder, sier Børselien Kildal.

- Vi er glade for å få disse to kapasitetene med på laget. Kundetjeneste og kundedialog er vektig i vår bransje. Med disse ansettelsene mener jeg vi har fått på plass to av de  brikkene som vil være avgjørende for vårt forhold til abonnentene. De utfyller et allerede sterkt team, sier administrerende direktør Christian Birkeland.

Kildal rapporterer til markedsdirektør Bernt A Andersen, mens Schüffner skal rapportere til driftsdirektør Christina Endresen.

Om RiksTV

RiksTV er Norges eneste TV-distributør som gir deg digital-TV og HDTV via antenne og internett.

Vi tilbyr digital-TV i det digitale bakkenettet, som 98 prosent av husstandene og ca. 90 prosent av fritidsboligene i vårt langstrakte land kan få inn med vanlig TV-antenne.

Kapasiteten i det digitale bakkenettet disponeres av NRK og RiksTV. NRKs TV- og radiokanaler er fritt tilgjengelig i det digitale bakkenettet, mens alle øvrige kanaler og innhold er en del av RiksTVs tilbud. RiksPakken er vår største og mest populære kanalpakke.