Rocksource ASA

ROCKSOURCE ANNONSERER BOREBESLUTNING PÅ PL 416

Pressemelding   •   feb 12, 2010 09:30 CET

Rocksource ASA ("Rocksource" eller selskapet", OSE: RGT) annonserer i dag at partnerskapet i PL 416 i blokk 31/8 på norsk sokkel i fellesskap har besluttet å gå videre og bore én letebrønn på hovedprospektet i lisensen ("Breiflabb"-prospektet).

Den sanksjonerte brønnen skal etter planen bores i mai 2011 med riggen "Borgland Dolphin". For å muliggjøre en tidligere boring av prospektet har Rocksource tilbudt operatør E.ON Ruhrgas å benytte selskapets allokerte boreperiode i 2011 i bytte mot E.ON Ruhrgas' boreperiode med samme rigg i 2012, noe E.ON Ruhrgas har akseptert.

Rocksource vurderer prospektet til å kunne inneholde 170 millioner fat oljeekvivalenter
(Sognefjordformasjonen). Rocksource har uavhengig estimert funnsannsynligheten til 44 prosent. Både funnsannsynlighet og volumetriske beregninger har blitt oppgradert basert på en integrert analyse av EM-data.

Blokk 31/8 ligger i Stordbassenget ca. 30 km sør for Trollfeltet. "Breiflabb"-prospektet er en
forkastnings-avgrenset strukturell felle med reservoarpotensial i flere stratigrafiske intervaller. Hovedpotensialet ligger i grunnmarine sandsteiner i Sognefjordformasjonen fra øvre Jura. Tilleggspotensial finnes i de underliggende nedre til midtre Jurassiske Brent- og Dunlingruppene. Den største risikofaktoren for prospektet er relatert til kilde og migrasjon.

Partnerskapet i PL 416 består av E.ON Ruhrgas Norge AS (operatør, 50% eierinteresse), Rocksource (35%) og Det norske oljeselskap ASA (15%).


Oslo, 12.2.2010
Rocksource ASA


Trygve Pedersen
CEO

+47 90 09 77 41

Source: Millistream