Medietillsynet

Røde Kors og Medietilsynet lanserer nytt samarbeid

Pressemelding   •   nov 17, 2010 08:53 CET

Torsdag 18. november går Safer Internet Centre Norway (Trygg bruk-senteret) og Røde Kors' dialogtilbud Kors på halsen sammen om et nytt tilbud for barn og unge.

Generalsekretær Børge Brende i Norges Røde Kors og direktør Tom Thoresen i Medietilsynet står sammen om en ny satsing for å gi barn og unge en tryggere digital hverdag. Under dagens lansering vil du møte både de analoge og digitale utgavene av Børge Brende og Tom Thoresen.

  • Som del av EU-satsingen for trygg nettbruk samarbeider Røde Kors og Medietilsynet  om en nasjonal hjelpelinje for digitale spørsmål. Partene samarbeider om å revitalisere og utnytte mulighetene i et allerede etablert tilbud.

  • Røde Kors’ Kors på halsen (www.korspahalsen.no) er et godt innarbeidet tilbud som barn og unge kan kontakte, anonymt og gratis, når de trenger støtte av en voksen: Nå også om digitale spørsmål .Ingen tema er for store eller små.

  • I samarbeid med Medietilsynets Trygg bruk-senter skal tjenesten enda bedre dekke temaer knyttet til digital teknologi, og de mange problemene som barn og unge opplever i kjølvannet av den raske utviklingen.

Safer Internet Centre (Trygg bruk-senteret) i Medietilsynet er det nasjonale koordineringsorganet for alle som engasjerer seg i arbeidet for å gi barn og unge en tryggere digital hverdag.

Under navnet Safer Internet Centre er vi Norges internasjonale representant på fagområdet, og har status som knutepunkt, samarbeidspartner og rådgivende organ overfor organisasjoner, interessegrupper, bransjeorganer, skoler, departementer og annen offentlig virksomhet som engasjerer seg i spørsmål om barn og unges mediebruk. Vi baserer vårt arbeid både på egne undersøkelser og studier fra andre miljøer. Barn og unge er målgruppe for prosjektet -- med foreldre, lærere og omsorgspersoner som viktige støttespillere.

Kors på halsen er Røde Kors sitt landsdekkende samtaletilbud for alle under 18 år.

Kors på halsen tilbyr barn og unge samtaler med trygge voksne i flere kanaler, på telefon, chat eller mail. Om lag 130 godt trente frivillige betjener tilbudet. Vi har merket en økning av henvendelser fra barn og unge om digitale spørsmål. Dette gjelder alt fra grooming og digital mobbing til mer hverdagslige utfordringer.  Røde Kors er en aktiv part i Trygg Bruk-nettverket som Medietilsynet står bak.

Sted: Oslo Røde Kors, Christian Kroghs gate 15
Tid: torsdag 18. november kl 13

Kontakt: stian.lindbol@medietilsynet.no, mobil 979 75 734
astrid.arnslett@redcross.no, mobil 932 86 460