Fiskeridirektoratet

Rømt laks på Hitra

Pressemelding   •   feb 14, 2011 16:46 CET

Fiskeridirektoratet oppfordrer til fiske etter rømt oppdrettslaks i Trondheimsleia, etter at vi i dag fikk melding om rømt laks fra oppdrettsanlegget til SalMar Farming AS, på lokaliteten 24197 Værøya Ø i Hitra kommune.

Oppgitt snittvekt på fisken som har rømt er ca. 1,95 kg. Hvor mange fisk som har rømt og årsaken til rømmingen er foreløpig ikke avklart.

Anlegget har meldt fra om rømmingen, igangsatt relevante tiltak for å sikre gjenstående fisk og igangsatt gjenfangstfiske.

Fiskeridirektoratet region Trøndelag er blitt opplyst om at fisken ikke har vært medisinert eller fått påvist sykdommer av noe slag.

Fiskeridirektoratet region Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppfordrer til fiske etter rømt oppdrettslaks i Trondheimsleia, i området mellom Sandstad (Hitra) - Sunde (Hemne) og Smøla – Ertvågsøya (Aure)

Oppfordringen gjelder ikke i fredningssonene i elvemunningene i dette området.

Vi gjør oppmerksom på at i sjøen har grunneieren eneretten til å fiske etter anadrom laksefisk med faststående bunden redskap så langt hans grunn går (§ 16 b i Lov om laksefisk og innlandsfisk). Rømt oppdrettslaks er å definere som anadrom laksefisk.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Fiskeridirektoratet på telefon 03495, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på telefon 73 19 90 00 eller Fylkesmannen i Møre og Romsdal på telefon 71 25 84 43.