Nyhetstips

Rømt oppdrettsfisk kan være historie

Pressemelding   •   nov 16, 2010 16:43 CET

Rømt oppdrettsfisk kan være historie Vi har tatt miljø- utfordringen til oppdrettsnæringa på alvor, og har konstruert ett overvåkingssystem som kan gi rømningssikre oppdrettsmerder.

Sier Oppfinner og Gründer Åge Skagen i Skagen Engineering, om sitt nyutviklede og patentsøkte overvåkingssystem, som kan bidra til å få full kontroll på rømning fra oppdrettsmerdene. Systemet ”skanner” systematisk hele oppdrettsnota, på jakt etter skader og rifter. Skader i oppdretts- nøtene kan da oppdages på ett så tidlig tidspunkt, at det ikke er noen fare for rømming.

Systemet bruker avansert kamerastyring, noe som muliggjør at kameraene systematisk kan følge not- veggen i horisontale og/ eller vertikale baner igjennom hele nota, på søk etter skader.

Andre miljøvennlige og viktige oppfinnelser for oppdrettsnæringa, fra Skagen Engineering;
Er ett nyutviklet og miljøvennlig system som kan forhindre fôr- svinn og fôr- knus ute i oppdretts- merdene. Dette systemet kan også egne seg i værharde strøk, og kan også fjernstyres ifra land.                                                                        
Ett fjernstyrt fôr- spreder system
kan gjøre dette mulig. I vind og strømrike farvann kan denne fjernstyres motstrøms, til man finner den optimale fôringsposisjonen. Fisken rekker da å spise opp fôret før strømmen ellers lett har kunnet tatt deler av fôret og ført det ut av nota. Kameraene følger fôringsprosessen nøye, og vil kunne bidra til å finne den optimale plasseringen av fôr- spreder. Dette systemet vil dermed kunne gi en meget presis og kontrollerbar fôring.

Systemet åpner også for fjernstyrt fôring etter overflatefôrings - prinsippet. Samt at det kan overflødiggjøre manuelt arbeid, så som handfôring av nylig utsatt småfisk, som ofte står langs notveggen den første tiden etter utsett. Den fjernstyrte fôrsprederen kan nå posisjoneres dit hvor fisken til enhver tid står, og fôre den derifra. Systemet kan også bidra til å hindre spredning av lus .

Ellers har vi utviklet ett miljøvennlig vaske-system , for rengjøring av sider og bunner i oppdretts- nøter som står i sjøen, uten bruk av ROV. Fungerer etter samme prinsipp som for overvåkingssystemet som er beskrevet ovenfor. Kan gi mindre stress og økt fiskevelferd.

Alle prosesser i ovennevnte systemer kan til enhver tid dokumenteres gjennom lagring av data. Nyttig dokumentasjon ved rømming, forsikringssaker, intern- kontroll, offentlige myndigheter mv.

Flere detaljer ligger ute på www.skagen-engineering.com

Skagen Engineering er også på utkikk etter mulige investorer som vil være med på å løfte dette spennende og miljøvennlige konseptet videre.

Meldes det avslutningsvis fra Åge Skagen i SkagenEngineering.

Kontaktinfo:
Telefon 920 51 399 eller på Mail: post@skagen-engineering.com
Adresse Hallsetv.7  7540 Klæbu