Nordiske Mediedager

Rørende tiltro

Pressemelding   •   feb 27, 2014 14:28 CET

Fire av ti ungdommer tror Grunnloven inneholder bestemmelser om likestilling. - Ungdommen tror Grunnloven er mer moderne enn den er, sier professor Frank Aarebrot.

Et spørsmål i Medieundersøkelsen 2014 avslører at kunnskapen om den norske Grunnloven ikke er så stor blant norsk ungdom. For første gang er ungdom mellom 16 og 25 år en egen gruppe i undersøkelsen, og i anledning grunnlovsjubileet er det i år lagt inn et par spørsmål om Grunnloven.
 
Et av spørsmålene er et rent kunnskapsspørsmål og lyder «Hvilket av følgende prinsipper står det ikke noe om i Grunnloven?» Alternativene var «Ytringsfrihet», «Eiendomsrett» og «Likestilling». Rett svar er «Likestilling», siden Grunnloven fra 1814 ikke inneholder bestemmelser om likestilling eller ikke-diskriminering.

Rørende tiltro

Blant ungdommen er det bare 31 prosent som svarer rett på spørsmålet. Flere tror det er eiendomsretten som ikke er nevnt i Grunnloven, mens 10 prosent tror ytringsfrihet ikke er nevnt. 27 prosent av de spurte sier at de ikke kjenner til svaret.
 
- Det viser egentlig at mange unge har en rørende tiltro til at Grunnloven er mer aktuell enn den egentlig er. De tillegger Grunnloven større status enn den virkelig fortjener, sier professor Frank Aarebrot, som er faglig ansvarlig for Medieundersøkelsen.
 
Fredag skal Aarebrot forelese på direkten i 200 minutter på NRK, i anledning 200-årsjubileet for den norske Grunnloven. Han forteller at mange av hans studenter ved Universitetet i Bergen også blir overrasket når de får vite hvor tynn den norske Grunnloven i realiteten er.

Dårlig lærebok

- Grunnloven er en usedvanlig dårlig lærebok i norsk statsforvaltning. Det er en masse prinsipper som er kommet til senere, men som ikke er nedfelt i Grunnloven. Det gjelder også et så grunnleggende forhold som det lokale selvstyret. Parlamentarismen ble først skrevet inn i Grunnloven i 2007, etter å ha vært praktisert i rundt 120 år, sier han.
 
Blant publikum over 25 år, svarer 60 prosent rett på kunnskapsspørsmålet om Grunnloven. Enda bedre er kunnskapene blant journalister (64 prosent) og norske redaktører (77 prosent).
 
Medieundersøkelsen 2014 er utført av Respons Analyse på oppdrag av Nordiske Mediedager i februar 2014. Et representativt utvalg på rundt 2000 respondenter er spurt innen gruppene publikum generelt, unge mellom 16 og 25 år, journalister og redaktører. Resultatene vil bli avslørt i tiden frem til Nordiske Mediedager i Bergen, der de settes under debatt 8. mai.
Ansvarlige for undersøkelsen er professor Frank Aarebrot, tlf 970 68 396 og journalist Pål Andreas Mæland, 995 30 634.

Nordiske Mediedager er Nordens største årlige mediekonferanse. Hos oss får du tre stappfulle dager med faglig oppdatering og inspirasjon, presentert av topp fagfolk fra inn- og utland. Og ikke minst, prisdryss og festkarameller på kveldstid! Sett av 7. - 9. mai 2014 til Mediedager i Grieghallen, Bergen.