Plan Norge

Rørleggere gir rent vann til barn i Senegal

Pressemelding   •   des 12, 2013 14:01 CET

Det siste året har norske rørleggere samlet inn 200.000 kroner til Plans arbeid for barns overlevelse i Senegal. Rørleggerbedrifter over hele Norge har bidratt til at mennesker i Saint Louis og Louga-regionene i Senegal i Vest- Afrika får opplæring i hygiene og bruken av rent vann.  

- Dette er et utrolig flott og veldig viktig bidrag som vil komme godt med i arbeidet vårt. I Senegal dør ett av ti barn før fylte fem år, blant annet som følge av skittent vann og lite kunnskaper om hygiene. Prosjektet rørleggerne har støttet fokuserer også på vaksinering, medisiner og ernæring, slik at flere barn får oppleve femårsdagen sin, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge. 

100 år i Norge

- Da Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, NRL, ble dannet for 100 år siden, var det ingen selvfølge at alle i Norge hadde rent vann og kunnskap om hygiene og vaksiner. Derfor syntes vi en innsamlingsaksjon med fokus på å bedre barns overlevelse, blant annet gjennom å skaffe rent vann, var en fin måte å markere jubileet vårt på, forteller Tor Backe, administrerende direktør i NRL.

Startskuddet for NRLs jubileumsaksjon gikk på Verdens vanndag 22. mars i år, en FN-dag som markeres over hele verden. Målet var å samle inn minst 100.000 kroner til Plans prosjekt “GIVE ME 5” i Senegal, men sluttsummen ble altså dobbelt så stor. I tillegg til medlemsbedrifter i NRL har blant annet bransjeforeninger, fagforeningen og leverandører bidratt til prosjektet, som nå er fullført.

Bred aksjon

- Det er flott at aksjonen har engasjert så bredt. Små og store bedrifter fra hele landet har ønsket å gi et lite bidrag til noe som blir et stort løft for andre. Aksjonen markerer samtidig rørfagets betydning for samfunnsutviklingen, sier Tor Backe i NRL.

– Plan er avhengig av engasjement fra bedrifter og enkeltpersoner for å kunne gjøre jobben vår på en god måte. Derfor er det ekstra verdifullt når prosjektene våre når ut til ansatte i bedriftene vi samarbeider med. Plan jobber for at barn i utviklingsland skal få oppfylt sine rettigheter og bidraget fra NRL er et viktig steg i den retningen, sier Olaf Thommessen i Plan Norge.

Fakta:

* 780 millioner mennesker i verden har ikke tilgang på rent vann
* I Senegal dør hvert tiende barn før de fyller fem år. Mangel på rent drikkevann er en av årsakene.
* 1 av 3 barn på verdensbasis har ikke tilgang på rent drikkevann
* Av barn som dør før fylte fem år, dør 35 prosent av sykdommer knyttet til skittent drikkevann og dårlige sanitærforhold


Plan Norge - for og med barn