Odim ASA

Rolls-Royce kunngjør bud på ODIM ASA

Pressemelding   •   feb 26, 2010 09:14 CET

Rolls-Royce kunngjorde i dag at de har kommet til en avtale med styret i ODIM ASA om å lansere et frivillig kontanttilbud for alle utestående aksjer i ODIM ASA.
I henhold til avtalen vil Rolls-Royce tilby 45 kroner per aksje. Dette utgjør omtrent 2 120 millioner kroner for hele aksjekapitalen i ODIM. Rolls-Royce eier fra før 15 545 634 aksjer, tilsvarende 33 prosent av den utstedte aksjekapitalen.

Styret i ODIM ASA har enstemmig anbefalt aksjonærene i ODIM å godta tilbudet. De av styrets medlemmer og konsernledelsen som i dag er aksjonærer i ODIM, har forpliktet seg til å akseptere tilbudet. Disse utgjør omlag 1,35 % prosent av ODIMs aksjekapital.

- Styret i ODIM ASA har vurdert alle strategiske muligheter for å øke aksjonærverdiene, og anser Rolls-Royce for å være en attraktiv eier, sier styreformann i ODIM ASA, Njål Sævik. Vi har foretatt en grundig vurdering av betingelsene, og har enstemmig vedtatt å anbefale våre aksjonærer å godta tilbudet.

ODIM er i dag en global teknologileder som utvikler og selger avanserte og komplette automatiske håndteringssystemer til offshore olje- og gassmarkedet, forsvarsmarkedet og kjernekraftmarkedet.

- Rolls–Royce har komplementær kompetanse innen integrerte skipssystemer for offshore og forsvarsindustrien, inkludert skipsdesign, og utvikling og implementering av fremdriftssystemer. Rolls-Royce er verdensledende på landbasert og offshorebasert olje - og gassindustri, og er en voksende aktør i det globale elektriske kraftmarkedet, sier Arild Hatløy, konstituert konsernsjef i ODIM ASA. Han legger til at det å bli en del av et globalt selskap er en unik mulighet for ODIM.

- Vi tror at Rolls-Royce sitt eierskap vil bidra til å optimalisere virksomheten og sette oss i stand til å betjene våre kunder på en enda bedre måte, i tillegg til å gi våre ansatte nye og utfordrende muligheter, avslutter han.

Konserndirektør Offshore i Rolls-Royce Marine, Anders Almestad, sier i en kommentar at ODIM er et høyteknologiselskap med enestående erfaring og produkter knyttet til subsea og operasjoner på dypt vann.

- ODIM har teknologi som utfyller vår egen. Ved å gjøre ODIMs nyskapende løsninger og svært dyktige medarbeidere til en del av vår virksomhet, vil vi være i stand til å tilby våre kunder over hele verden en utvidet produktportefølje og bedre service i et av våre viktigste markedssegment.

SEB Enskilda AS har fungert som finansielle rådgivere og Advokatfirmaet Schjødt DA har vært rettslige rådgivere for ODIM ASA i forbindelse med tilbudet. SEB Enskilda AS har gitt styret i ODIM ASA en fairness opinion (verdivurdering av tilbudet) datert 25. februar 2010.
For mer informasjon:

Njål Sævik, styreformann, +47 909 35 722
Arild Hatløy, konstituert konsernsjef, finansdirektør ODIM ASA, +47 909 93 216

Om ODIM ASA
ODIM ASA er et internasjonalt teknologiselskap som utvikler og selger avanserte og komplette automatiske håndteringssystemer til offshore olje- og gassmarkedet, forsvarsmarkedet og kjernekraftmarkedet. ODIM søker posisjonen som kundens viktigste partner i deres kritiske operasjoner, og innehar i dag en ledende posisjon innen utvalgte markedsnisjer. ODIM satser i tillegg tungt på det meget lovende dypvannsmarkedet.