Mattilsynet gammel

Roser Mattilsynet for svineinfluensahåndtering

Pressemelding   •   okt 14, 2010 09:26 CEST

Publisert: 13.10.2010 Sist oppdatert: 13.10.2010

I forbindelse med svineinfluensaepidemien i fjor, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utført en evaluering av de ansvarlige etatenes beredskap. Mattilsynets håndtering fremheves som vellykket.

”Mattilsynet var proaktive i sin håndtering av pandemien og reagerte raskt i henhold til egne beredskapsplaner da smitte i grisebesetninger ble oppdaget,” konkluderer DSB i rapporten sin.

– Norge var ett av få land som ikke hadde influensasmitte hos griser, og vi var klar over fordelene av dette for både dyrevelferd og økonomi. Derfor var et godt beredskapsarbeid høyt prioritert i Mattilsynet, og vi er glade for at dette har blitt lagt merke til i DSB, sier Kristina Landsverk, avdelingsdirektør for tilsynsavdelingen.

Tidlig ute
I henhold til Mattilsynets beredskapsplan skulle besetninger med påvist svineinfluensa avlives. Det ble slaktet én besetning før Mattilsynet selv innså at smitten fra menneske til dyr sannsynligvis ville bli for vanskelig å hindre. Mattilsynet informerte derfor raskt om at forbud mot forflytning av levende dyr ville bli det viktigste tiltaket. Samtidig ville transport av dyr til slakt bli tillatt etter nærmere godkjenning.

Det første svineinfluensutbruddet i en svinebesetning ble første gang registrert i Norge 10. oktober 2009. Mattilsynet var tidlig ute med beredskapsplanen og hadde alt fremmet ønske om at mennesker som hadde mye kontakt med griser i sitt arbeid, skulle prioriteres i vaksinekøen. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen kunne ikke innfri forslaget slik det sto, men svarte at den aktuelle gruppen kunne prioriteres rett etter de som allerede sto først i køen.

God kommunikasjon
Mattilsynet ønsket at helsevesenet skulle bidra med informasjon rundt hvordan smittet personell som arbeidet i kontakt med gris skulle forholde seg. DSB påpeker at det på pandemi.no lå en kort henvisning til Mattilsynets og Veterinærinstituttets nettsider. Mattilsynet hadde en egen link til konkrete ”Tiltak for å hindre smitte med influensvirus fra mennesker til dyr.” I tillegg ble det publisert utfyllende spørsmål og svar knyttet til smitte, smittespredning og tiltak, skriver DSB.

 

 

Kontakt i Mattilsynet:
Siri Løtvedt, seniorrådgiver veterinær tilsynsavdelingen
Tlf 51 68 43 56